Moha vegetáriánus és vegán honlapja

Valások vegetarianizmusról

"Azokat a növényeket, én, Ahura Mazda (Isten), hullattam le a földre, hogy ételt hozzanak a hűségeseknek, és abrakot a jótékony tehénnek; hogy ételt vigyek népemnek, hogy azon élhessenek, és takarmányt a jótékony tehénnek."

Avesta Venidad Fargard 5-20

Egy valódi szerzetesnek nem kellene ELFOGADNIA ILYEN ÉTELT ÉS ITALT, amit kifejezetten neki készítettek, és ÉLÕLÉNYEK LEÖLÉSÉVEL FÜGG ÖSSZE. Nem kellene részt vennie olyan étkezésben, ami a tiltott ételnek csak egy darabját is tartalmazza: ez a Törvénye annak, aki gazdag az uralomban. Bármit gyanúsnak tart, azt nem eheti meg. Egy olyan ember, aki féltve őrzi lelkét, és elfojtja érzékeit, sosem járulhat hozzá, hogy bárki érző lényeket öljön.

Sutrakritanga

"Minden embernek van elméje, mely mások szenvedését nem viseli el. Így érez egy felsőbbrendű ember az állatok iránt, hogy élve látva őket, nem tudja elviselni haláluk látványát; halálsikolyaikat hallva NEM TUDJA MEGENNI HÚSUKAT".

Mencius, Liang Hui királya, 4. fejezet


Hogyan bánik egy szent király az állatokkal? Szeretné őket életben látni, és nem bírja elviselni, hogy lássa őket meghalni. A jajveszékelésüket hallva NEM TUDJA MEGENNI A HÚSUKAT, mert nincs hozzá szíve.

Xin Shu, 6. kötet, 7. oldalMielőtt a főzés művészete ismertté vált, az ősi emberek CSAK ZÖLDSÉGEKET ETTEK. Azután a bölcsek megtanították az embereket, hogy gazdálkodással foglalkozzanak, és fákat ültessenek, hogy ellássák az embereket étellel. És az étel biztosításának egyetlen célja az, hogy növelje az energiát, tompítsa az éhséget, erősítse a testet, és kielégítse a gyomrot.

Mozi, 1. kötet, 6. fejezet, Szertelen élvezkedés.

"Mi lesz a jövő étele?" "Gyümölcsök és gabonák. Eljön majd az ideje, hogy már nem esznek húst többé. Az orvostudomány csak gyerekkorát éli, mégis bemutatta, hogy TERMÉSZETES ÉTRENDÜNK AZ, AMI A FÖLDBŐL NŐ KI. Az emberek fokozatosan ki fogják fejleszteni a feltételeit ennek a természetes ételnek."

'Abdu'l-Baha: A napok Akka fényében, 1979, 8-9. oldal

 

Kérdés: Mi lesz az egyesült emberek étele? Válasz: Ahogy az emberiség előrehalad, a húst egyre ritkábban használják majd, mivel az ember fogai nem húsevők. Az emberi fog, az őrlők, úgy vannak kialakítva, hogy gabonát őröljenek. Az első fogak, a metszőfogak, a gyümölcsre stb. Ezért igen egyértelmû az evéshez járó adottságokból, hogy az ember ételének gabonának kellene lennie, és nem húsnak. Amikor az emberiség jobban kifejlődik, a húsevés fokozatosan megszûnik majd.

'Abdu'l-Bahá, Az Egyetemes béke közzététele, USA Bahá'í Kiadó, 1982, 2. kiadás, 170. oldal

"Ha azt mondod, hogy Isten mindenben benne lakozik, miért ölsz meg egy csirkét?"

Guru Granth Sahib, 1375. oldal

 

"Ostobaság kegyetlenséggel megölni állatokat, és felszentelt ételnek hívni."

Guru Granth Sahib, 1375. oldal

 

"Életet öltök és vallási tettnek nevezitek. Akkor mi a vallástalanság?"

Guru Granth Sahib, 1103. oldal

 

Ha ruhát ér a vér, nem használható; HA VÉRT (VAGY HÚST) FOGYASZT EGY EMBERI LÉNY, HOGYAN LEHET AKKOR A SZÍVE TISZTA?

Guru Granth Sahib, 140. oldal

 

Elvenni azt, ami jogosan máshoz tartozik, olyan, mintha egy muszlim disznóhúst enne, vagy egy hindu marhát. A Gurunk, Spirituális Vezetőnk csak akkor áll mellettünk, ha NEM ESZÜNK SEMMILYEN HÚST VAGY HOLTTESTET.

Guru Granth Sahib, 141. oldal, 1. sor

 

"Kabir, a zsarnok zsarnokoskodik, amikor állatot öl, még akkor is, ha "hallal"-nak nevezi azt (törvényes hús). Amikor számlájáért szólítják az Úr udvarában, ki tartozik majd akkor?"

Guru Granth Sahib, Szent Kabir-ji Megvilágosodott Mester által, 1374. oldal

 

"Kabir, a babból és rizsből álló vacsora kiváló, ha egy kis sóval ízesítik. Ki vágatná el a torkát, azért, hogy húst egyen a kenyeréhez?"

Guru Granth Sahib, Szent Kabir-ji Megvilágosodott Mester által, 1374. oldal

 

"Kabir, elnyomják és megölik az élő lényeket, és ezt illendőnek tartják. Amikor az Úr elszámoltatja őket, milyen állapotban lesznek majd?"

Guru Granth Sahib, Szent Kabir-ji Megvilágosodott Mester által, 1375. oldal

 

"Kabir, erőt használni és ölni, zsarnoki; az Úr kéri majd a számládat. Amikor elszámoltatnak, arcod és szád megverik."

Guru Granth Sahib, Szent Kabir-ji Megvilágosodott Mester által, 1375. oldal

 

"Ne mondd, hogy a Védák, a Biblia és a Korán hamis. Azok, akik nem elmélkednek rajtuk, ők hamisak. Azt mondod, hogy az Egy Isten mindenben benne van, akkor miért ölöd meg a csirkét? Ó Mullah, mondd el: ez Isten Igazságtétele? Elméd kétségei nem oszlottak el. Megragadsz egy élőlényt, és azután hazaviszed, és megölöd a testét; csak a porhüvelyt ölted meg. A lélek fénye átlép egy másik alakba. Mondd hát, mit öltél meg? És mire jók a megtisztulásaid? Miért mosod meg arcodat egyáltalán? És miért hajtod le a fejed a mecsetben? A szíved tele van álszentséggel; mire jók az imádságaid a Mekkába tett zarándoklatod során? Tisztátalan vagy; nem érted a Tiszta Urat. Nem ismered a Rejtélyét. Kabir mondja, kihagytad az édenkertet; az elméd a pokolra kerül.

Guru Granth Sahib, 1350. oldal

 

Azok a halandók, akik marihuánát, húst és bort fogyasztanak - nem számít milyen zarándokútra mennek, és szertartásokat tesznek, mind a pokolra jutnak.

Guru Granth Sahib, 1377. oldal

 

Bhagat Kabir azt mondja, A LEGJOBB ÉTEL A KITCHREE (ZÖLDSÉG), ahol nektár-édes a só. Vadászott húst eszel, de melyik állat lesz kész arra, hogy levágd a fejét?

Guru Granth Sahib, 1374. oldal

 

A kapzsiság egy kutya, a hamisság a sepregető, és A BECSAPÁS A HÚSEVÉS.

Guru Granth Sahib, 15. oldal

 

A világ holttetemeket eszik, hanyagsággal és önzéssel élve. Mint egy manó vagy vadállat, megölik és megeszik a hús tiltott tetemeit. Ezért urald kényszereidet, különben az Úr megragad, és bedob a poklok kínzásaiba.

Guru Granth Sahib, 723. oldal

 

Ahogy a ruhán a véres pecsét tisztátalan lesz, az embernek NEM LEHET TISZTA A TUDATOSSÁGA, AMIKOR VÉRT ÉS MÁS LÉNYEK HÚSÁT FOGYASZTJA.

Guru Nanak Dev,
Guru Granth Sahib, 140. oldal

 

Élőlényeket ölsz és helyes tettnek hívod. Mondd testvér, mit neveznél jogtalan tettnek? A legkiválóbb bölcsnek hívod magad; akkor kit nevezel hentesnek?

Guru Granth Sahib, 1103. oldal

 

A hamisság a tőröm és CSALÁSSAL ENNI A HÚS.

Guru Granth Sahib, 24. oldal

Sokat vitatott kérdés, a kereszténység vegetáriánusságal kapcsolatos tanítása. Nem szeretném megkérdőjelezni a Szentírás cenzúrázások, átalakítások utáni hitelességét. E nélkül is találhatunk választ.
A Tíz parancsolatban az áll, "Ne ölj!", nem pedig az, hogy embert ne ölj. Hogyan lehet az állatok - "melyekben élő lélek van" - testével való táplálkozást összeegyeztetni a nem öléssel és a szeretettel?
A teremtés könyvéből egyértelműen kiderül, hogy nemcsak az embert, hanem az állatokat is vegetáriánusnak teremtette Isten. Az is le van írva, hogy az aranykorban majd megint békesség lesz. A most még ragadozó állatok ismét vegetáriánusok lesznek.
A bűnbe esés után, Istentől eltávolodva sok mindent tett az emberiség. Ez alatt az idő alat, valóban sok helyen olvashatóak "engedmények" a Bibliában. Vajon mennyrire szolgálhat mintaként ez állapot egy olyan igazságkereső számára, aki szeretne visszatérni Isten országába.


1 Móz. 1.29

És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

1 Móz. 1.30

A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.


Szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. Csak ÉLŐ ÁLLATOT vérével együtt NEM EHETTEK. A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét.

Teremtés 9.3-9.5, Szent Biblia

 

"Minek nekem megannyi véres áldozatotok?" - mondja az Úr. "Jóllaktam már kosokból készült égőáldozataitokkal, és a hizlalt borjak hájával. A BIKÁK ÉS BAKOK VÉRÉBEN NEM LELEM KEDVEMET... Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, MERT KEZETEK CSUPA VÉR; mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, NE TEGYETEK TÖBBÉ ROSSZAT!

Ézsaiás 1:11, 1:15-16, Szent Biblia

 

JOBB EGY TÁL FŐZELÉK ÉS SZERETET HOZZÁ mint egy kövér ökör gyűlölettel.

Példabeszédek 15:17, Szent Biblia

 

Jobb, HA NEM ESZEL HÚST, NEM ISZOL BORT és egyebet sem teszel, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik vagy meginog.

Rómaiak 14:21, Szent Biblia

 

Ekkor Dániel a felügyelőt kérte meg, akit az udvari emberek főnöke fölé rendelt: "Csak tíz napig tégy próbát szolgáiddal! Adass nekünk főzeléket ételül és vizet italul! Akkor vedd szemügyre a mi arcunkat meg a királyi ételekből táplálkozó ifjak arcát. Aztán tégy úgy szolgáiddal, ahogyan jónak látod!" Hallgatott is a tanácsukra és tíz napig próbára tette őket. Tíz nap múlva külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltaknak látszottak, mint a többi ifjak, akik királyi ételeket ettek. Ettől kezdve a felügyelő BESZÜNTETTE A NEKIK SZÁNT ELEDELT MEG BORITALT ÉS FŐZELÉKET ADOTT NEKIK.

Dániel 1:11-16, Szent Biblia

 

Ez örök törvény minden utódotok számára, bárhol tartózkodtok is: NE EGYETEK SE HÁJAT SE VÉRT.

Mózes III, 3:17, Szent Biblia

 

"Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: NE EGYÉTEK MEG A BIRKA, A JUH ÉS A KECSKE ZSÍRJÁT.

Mózes III, 7:23, Szent Biblia

 

Az elhullott vagy széttépett állat zsírját mindenre föl lehet használni, de TI NE EGYÉTEK MEG.

Mózes III, 7:24, Szent Biblia

 

Bárhol laktok is, NE EGYETEK A VÉRBŐL SEM SZÁRNYASOKÉBŐL SEM A MARHÁKÉBÓL.

Mózes III, 7:26, Szent Biblia

 

Ha Izrael házából bármelyik ember, vagy bármelyik köztetek élő idegen vért eszik, mindegy hogy milyen vért, ELLENE FORDULOK ANNAK, AKI VÉRT EVETT és kiirtom a népből.

Mózes III, 17:10, Szent Biblia

 

Ezért mondtam Izrael fiainak: SENKI NE EGYÉK KÖZÜLETEK VÉRT s a köztetek lakó idegen se egyék vért.

Mózes III, 17:12, Szent Biblia

 

Mivel minden testnek a vér az élete, és én azt mondtam Izrael fiainak: NE EGYÉTEK MEG A VÉRÉT EGYETLEN TESTNEK SEM mivel minden testnek a vér az élete, aki eszik belőle, azt ki kell irtani.

Mózes III, 17:14, Szent Biblia

 

NE EGYETEK SEMMIFÉLE VÉRESET: ne foglalkozzatok jóslással és varázslással.

Mózes III, 19:26, Szent Biblia

 

Ne légy azok között, akik a bort isszák, sem azok között, akik tobzódnak a húsban.

Példabeszédek 23:20, Szent Biblia

 

Az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de Isten mindkettőt elpusztítja.

Korintusiaknak 1, 6:13, Szent Biblia

 

Szt. Pál: "Jobb, ha nem eszel húst, nem iszol bort, és egyebet sem teszel, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik, vagy meginog."

Rómaiak 14:21, Szent Biblia

 

Tövist és bojtorjánt terem számodra. A MEZŐ FÜVÉT KELL ENNED.

Teremtés 3:18, Szent Biblia

 

"Aki bikát áldoz, embert is öl."

Ézsaiás 66:3, Szent Biblia


 

Ésa. 11.6

És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;

Ésa. 11.7

A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik;

Ésa. 11.8

És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét.

Ésa. 11.9

Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén,


Ésa. 65.25

A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.


"Az állatok Isten teremtményei, nem emberi tulajdon, nem közszolgáltatás, nem erőforrás, nem árucikk, hanem drága teremtmények Isten szemében ...

...Azok a keresztények, akiknek tekintete nem tud elszakadni a keresztre feszítés szörnyűségéről, különleges helyzetben vannak, hogy megértsék az ártatlan szenvedésének borzalmát. Krisztus keresztje Isten teljes azonosulása a gyengével, az erőtlennel, a sebezhetővel, de mindenekfelett a védtelen, oltalom nélküli, ártatlan szenvedéssel."

Andrew Linzey tiszteletes


Az állatok iránti szánalom mohamedán kötelesség

Néhány az iszlám tanításai közül, ami szerint kell viselkedniük a muzulmánoknak a többi élőlény társsal szemben :

Tilalmas nektek A DÖGLÖTT ÁLLAT HÚSA, A VÉR, A DISZNÓHÚS és aminek a levágásakor máshoz fohászkodnak, mint Allah; a megfojtott, az agyoncsapott, a halálrazúzódott, a felöklelt, a vadállatoktól szétmarcangolt

Korán 5:3, Az asztal (Al-Ma'edah)

 

Nincs állat a földön, sem szárnyaival repülő madár, amelyek ne alkotnának hozzátok hasonló közösséget. Uruknál lesz az ő gyülekezésük.

Korán 6:38, A jószágok (Al-An'am)

 

És létrehoztunk nektek általa (víz) kerteket pálmafákkal és szőlőtőkékkel amelyeken SOK GYÜMÖLCS TEREM NEKTEK ÉS EHETTEK BELŐLÜK és egy fát, amely a Sínai hegyen növekszik és olajat és mártást terem az evőknek.

Korán 23:19-20, A hívők (Al-Mu'minun)

 

Aki a földet fekhelyetekké az égboltot építménnyé tette, és aki az égből vizet küldött le, s azzal mindenféle GYÜMÖLCSÖT TERMESZTETT TÁPLÁLÉKUL NEKTEK.

Korán 2:22, A tehén (Al-Baqarah)

 

És kerteket helyeztünk rá pálmafákkal és szőlőtőkékkel és forrásokat fakasztottunk belőle. Hogy egyenek a gyümölcséből, és azt hozzák létre saját kezükkel, amire csak szükségük van.

Korán 36:34-35, Y.S. (Ya Sin)

 

SZÁMOS GYÜMÖLCS VAN OTT NÉKTEK AMIBŐL EHETTEK.

Korán 43:73, Az ékesség (Al-Zukhruf)

 

És áldott vizet bocsátottunk le az égből, s kerteket sarjasztottunk általa és learatni való gabonát. És magasba nyúló pálmafákat, melyeket fürt fürt hátán terem szolgáink ellátására.

Korán 50:9-11, Q. (Qaf)

 

ALLAH NEM KÖNYÖRÜL SENKIN, AZOKAT KIVÉVE, AKIK MEGKÖNYÖRÜLNEK MÁS TEREMTMÉNYEKEN. Ahol bőségben vannak zöldségek, angyalok serege száll alá arra a helyre.

Mohamed próféta, Hadith

 

Egyszer azt mondta ALLAH RASULJA (prófétája) UNOKATESTVÉRÉNEK: "ALI, Ó ALI, NEM KELLENE HÚST ENNED. Ha húst eszel 40 napig, azok a tulajdonságok jönnek elő belőled. Azok a tettek jönnek elő belőled. A vérük előjön belőled. Tulajdonságaik és tetteik előjönnek belőled. Emiatt emberi tulajdonságaid megváltoznak, könyörületes tulajdonságaid megváltoznak, a tested lényege megváltozik. Ó Ali, nem kellene húst enned. Abba kell hagynod, ne edd azt."

Muhammad Raheem Bawa Muhaiyaddeen, Iszlám szufi szent

 

"Mohammedet, a Szent Prófétát Salam megkérdezték társai, hogy az állatokkal szembeni jóság, megjutalmazásra kerül-e a másvilágon. Azt válaszolta: 'Igen, a minden élő teremtménnyel szembeni jóság megkapja a jutalmát.' "

(Bukhari)

 

Minden teremtmény a földön érző lény. "Nincs állat a földön, de madár sincs, mely a szárnyain repül - ők ugyanolyan közösség mint ti vagytok."

(Korán, 6:38)

 

"A Szent Próféta Salam megtiltotta az állatok ütlegelését vagy megbélyegzését. Mikor egyszer meglátta, hogy egy szamár arcán az ütlegelés nyomait, azt mondta: 'kárhoztassa el Allah azt aki ezt tette'."

(Muslim)

 

"A Szent Próféta Salam mondta: 'Az ember nagy bűne az, hogy bebörtönzi azokat az állatokat amelyek a hatalmában vannak'."

(muzulmán)

 

forrás: www.ivu.org

Az indiai védikus írások követői lelki fejlődésük érdekében az ahimszá, az erőszaknélküliség tanítását követik. Ez azt is magában foglalja, hogy nem fogyasztanak olyan ételeket, amelyeknek megszerzése mások számára fájdalommal, erőszakkal jár. Hogyan remélhet az ember nyugalmat és boldogságot a maga számára, ha folyamatosan szenvedést okoz az állatoknak, vagy elpusztítja őket?

A védikus szövegek alapján a vegetarianizmust mindig is széles körben gyakorolták Indiában. Ezt megfigyelte Megasthenes ókori utazó és Fa-hsien kínai buddhista szerzetes is, aki az ötödik században utazott Indiába, hogy hiteles másolatait szerezze meg szent iratoknak.

Ezek az iratok egyértelműen támogatják a húsnélküli életformát. A Mahabharátában például Bhishma a nagy harcos magyarázza Yudhishtirának, a legidősebb Pandava hercegnek, hogy az állatok húsa olyan mint a saját fiának húsa, és azok az esztelenek, akik húst esznek, a leghitványabb embereknek tekintendők [Anu. 114.11]. A "tisztátlan" étel evése, figyelmeztet, nem olyan szörnyű, mint a húsevés [Shanti. 141.88] (ne felejtsük el, hogy az ősi India brahmanjai a tisztaságot isteni elvvé emelték).

A fizika törvényeihez hasonlóan működik a természetben rejtve működő karma törvénye, amely biztosítja, hogy minden ember részesül jó tettei jó következményében, és helytelen tettei kellemetlen visszahatásában. A húsevés egy a nem javasolt cselekedetek közül, mivel állatok leölésével jár.

Manusmriti is azt mondja, hogy "tartózkodni kell bárminemű hús evésétől", mert azok evése magába foglalja megölésüket is, ami karmikus kötődést okoz (bandha) [5.49]. A védikus irodalomban máshol, az utolsó nagy védikus királytól, Maharaja Parikshittől idézik, hogy "csak az állat-ölő nem élvezheti az Abszolút Igazság üznetét" [Shrimad Bhagavatam 10.1.4].

 

"Az állat gyilkosa nem ismerheti meg az Abszolút Igazság üzenetét."

Bhágavata-purána, 10.1.4

 

"A következő személyeket tartják az állat gyilkosának: az aki megengedi, aki megöli, aki feldarabolja, aki megveszi vagy aki eladja, aki elkészíti, aki felszolgálja és aki megeszi."

Manuszmriti 5,51

 

"Nem szabad, hogy a te Isten által adott testedet arra használd, hogy elpusztítsd Isten teremtményeit, legyen az ember, állat vagy bármi más."

Yajur-veda samhita 12.32

 

"Az a kegyetlen és nyomorult ember, aki mások élete árán tartja fenn létét, megérdemli, hogy saját érdekében megöljék, másképp tettei a mélybe rántják."

Srimad Bhagavatam 1.7.3

 

"Nem szabad Isten-adta testedet Isten teremtményeinek ölésére használnod, legyen az ember, állat vagy bármi más."

Yajur Veda , 12.32

 

"Azáltal, hogy nem ölünk meg semmilyen élőlényt, az ember méltó lesz az üdvözülésre." 

Manusmriti, 6.60

 

"A hús vásárlója himsát (erőszakot) követ el vagyonával; aki húst eszik, az az ízének élvezetével teszi azt; a gyilkos himsát (erőszakot) azzal követ el, hogy megpróbálja megölni az állatot. Így, a gyilkolásnak három formája van. Az, aki húst hoz, vagy küldet érte, az, aki levágja egy állat tagjait, és az, aki vásárol, elad, vagy húst főz, és eszik - mindezeket húsevőknek tartják."

Mahabharata Anusasanika Parva 115:40

 

"Aki szeretné elérni a Legfelsőbb Békét, annak SEMMI ESETRE SEM SZABAD BÁRMILYEN ÁLLAT HÚSÁT ENNIE a világon."

Mahabharata Anusasanika Parva 115:55

 

"Húst nem lehet szerezni teremtmények ölése nélkül, és a Mennyeket nem lehet elérni, ha teremtményeket ölnek. Ezért a húsról le kell mondani."

Manusmriti 5:84

 

"Aki tanácsot vagy parancsot ad (ölésre), aki bármely végtagot levág, aki ténylegesen megöl egy állatot, a hús vásárlója, és aki megeszi a húst, mindezek gyilkosnak minősülnek." 

Manusmriti 5:51

 

Az a teremtmény, akinek húsát eszem ebben a világban, megeszi majd az enyémet a következő világban.

Manusmriti 5:55

 

"A húsevők ismételten újraszületnek különböző méhekben, és minden alkalommal természetellenes halállal, erőszakos fojtással halnak meg. Minden halál után a Kumbhipaka pokolba jutnak, ahol (roston) sütik őket.

Mahabharata Anusasanika Parva 115.31

 

"A bűnök, amiket a Himsa (erőszak) okozott, lerövidíti a Himsa (erőszak) elkövetőjének életét. Tehát, azok, akik aggódnak jólétük miatt, TARTÓZKODJANAK A HÚSEVÉSTŐL."

Mahabharata Anusasanika Parva 115.33

 

"Akik személyes élvezetük miatt veszik el ártatlan teremtmények életét, nem érik el a boldogságot ebben az életben, vagy a következő életben. A módszert látva, ami által húsra szert tesznek, és figyelembe véve a kötéllel megkötött és megölt teremtmények szenvedését, AZ EMBERNEK MINDENFÉLE HÚSEVÉSSEL FEL KELLENE HAGYNIA. "

Manusmriti 5.45, 49

 

"Prajapati így szól: BÁRMIFÉLE HÚSEVÉS EGY NAGY GONOSZSÁG és a tartózkodás ettől a tettől igencsak érdemre méltó."

Yamasmriti

 

"Aki saját húsának gyarapodását szeretné azzal, hogy más teremtmények húsát eszi, az nyomorúságban él, bármilyen lény fajában is születik újra."

Mahabharata Anusasana Parva

 

"Nincs ember, aki jobban lealacsonyodik, mint az, aki a húsát úgy kívánja növelni, hogy más teremtmények húsát eszi; az velejéig kőszívű." "Ó, Gyermek, nincs kétség azon tény felől, hogy a hímivarsejtből hús fejlődik. (Ezért igen megvetendő) A HÚSEVÉS ÍGY EGY NAGY GONOSZSÁG, és az ettől való tartózkodás erény."

Mahabharata Anusasanika Parva, 115. 35-6, 47. 116.11, 13

 

"Aki tartózkodik a húsevéstől és kedves minden teremtménnyel szemben, az a menedékükké válik, és elnyeri bizalmukat.

Mahabharata

 

"Sokáig él és mindig egészséges marad. Az ERÉNY, AMIT A HÚSTÓL VALÓ TARTÓZKODÁS RÉVÉN SZERZÜNK, OLY HATALMAS, hogy nem lehet még olyan ajándékokkal sem egyenlővé tenni, mint az arany, tehén vagy föld."

Mahabharata Anusasanika Parva

 

Mi a jó út? Az az út, ami azon elmélkedik, hogyan KERÜLJE EL MINDEN TEREMTMÉNY ÖLÉSÉT.

Tirukural 324

 

Minden, ami él, össze fogja tenni tenyerét, IMÁDKOZÓ CSODÁLATTAL AZOK IRÁNT, AKIK NEM KÍVÁNNAK ÖLNI, ÉS HÚST ÍZLELNI.

Tirukural 260

 

Mi az erényes viselkedés? Sosem az élet elpusztítása, hiszen az ölés visz minden más bűnbe. 

Tirukural 312, 321

 

"Akik tudatlanok a valódi dharmát (valódi tanítást) illetően, és bár gonoszak és gőgösek, erényesnek tartják magukat, azok állatokat ölnek a bűntudat vagy a büntetéstől való félelem bármilyen érzése nélkül. Továbbá, következő életükben, az ilyen bűnös embereket ugyanazon teremtmények eszik majd meg, mint amiket megöltek ebben a világban."

Srimad Bhagavatam 11.5.14

 

"Húst sosem lehet az élőlényeknek okozott sérelem nélkül megszerezni, és az érző lényeknek okozott sérelem akadályozza a mennyei boldogság elérését; hadd kerülje el ezért a hús használatát. A hús visszataszító származását, a láncolás kegyetlenségét, és a testi lények megölését figyelembe véve TARTÓZKODJON teljes mértékben A HÚSEVÉSTŐL."

Manu-samhita 5.48-49

 

"Aki megengedi az állat levágását, aki feldarabolja, aki megöli, aki megveszi vagy eladja a húst, aki megfőzi, aki felszolgálja, és aki megeszi, az mind az állat gyilkosának minősül. Nincs annál nagyobb bűnös, mint az, aki saját húsának tömegét más lények húsával próbálja megnövelni." 

Manu-samhita 5.51-52

 

"A tiszta gyümölcsökkel és gyökerekkel való táplálkozással, és az erdei aszkétáknak megfelelő étrend fogyasztásával az ember nem nyer el akkora jutalmat, MINT A HÚSEVÉS TELJES KIIKTATÁSÁVAL. Me he (hús) elpusztít majd a következő világban, akiknek húsát ebben az életben megeszem; a bölcs ezt nyilvánítja a "hús" szó (mam sah) valódi jelentésének.

Manu-samhita 5.54-55

 

Valamint, "Azzal, hogy nem ölünk élőlényeket, méltók leszünk az üdvözülésre."

Manu-samhita 6.60

 

"A bűnök, amiket az erőszak okozott, lerövidítik elkövetőjének életét. Tehát, akik aggódnak jólétük miatt, és aggódnak jólétük miatt, azok tartózkodjanak a húsevéstől."

Mahabharata Anusasanika Parva 115.33

 

"A tehén gyilkosok arra ítéltetnek, hogy pokoli életben sínylődjenek olyan sok ezer évig, mint ahány szőr van a tehén testén."

Adi-lila, 17. fejezet, 166. versszak

 

Mivel ti mohamedánok (és mások) nem tudtok megölt állatokat életre kelteni, felelősséggel tartoztok a megölésükért. Ezért pokolra juttok, nincs mód arra, hogy megmentsenek titeket." 

Adi-lila 17. fejezet, 159-165. versszakok

 

Magának a tehénnek a neve Aghnya (ne öld meg), ami arra utal, hogy sosem lenne szabad levágni. Ki az akkor, aki levághatja? AKI MEGÖL EGY TEHENET VAGY EGY BIVALYT, AZ SZÖRNYŰ BŰNTETTET KÖVET EL.

Mahabharat Shantiparv 262.47

"Ne tegye magát visszataszítóvá az ember azzal, hogy megeszik bármilyen élőlényt vagy csúszó-mászót."

A Zadokite dokumentum

 

"Megteremtéd a növényeket az ember szolgálatába, és mindent, ami a földből előbukkan, hogy őt bőséggel meg lehessen etetni.

A beavatottak himnuszai, X, 14

 

Isten adta a FÖLD GABONÁIT ÉS GYÜMÖLCSEIT ÉTELÜL: és a tisztességes embernek valóban NINCS MÁS TÖRVÉNYES TÁPLÁLÉKA A TEST SZÁMÁRA."

A Szent Tizenkettő evangéliuma

 

És Jézus így szólt hozzájuk: Bizony mondom néktek, akik kapnak abból, amit Isten teremtményei ellen elkövetett tett révén szereztek, azok nem lehetnek tisztességesek: nem érinthetik meg a szent dolgokat sem, vagy taníthatják a birodalom rejtélyeit azok, akiknek keze vérrel van beszennyezve, vagy akiknek szája hússal van bepiszkítva.

A Szent Tizenkettő evangéliuma

 

Nem az ártatlanok vérének hullatásával, tehát, hanem a tisztességes életet élve találod meg Isten békéjét.

A Szent Tizenkettő evangéliuma

 

Véget vetek a véres áldozatoknak és ünnepeknek, és ha nem hagyod abba, HOGY FELAJÁNLD A HÚS ÉS VÉR EVÉSÉT, Isten haragja nem szűnik irántad.

A Szent Tizenkettő evangéliuma

 

Mert őszintén megmondom, aki öl, az magát öli meg, és aki leölt állatok húsát eszi, a halál testét eszi. Mert vérében minden egyes vércsepp méreggé válik; leheletében leheletük bűzlik; húsában húsuk forr; csontjában csontjuk meszesedik; belében az ő belük rothad; szemében az ő szemük lemezesedik; a fülében az ő fülük zsírja van. És haláluk az ő halála lészen.

Az esszénus békeevangélium, 1. könyv

 

NE ÖLJ, NE EDD ÁRTATLAN ÁLDOZATOD HÚSÁT, nehogy a Sátán rabszolgája legyél. Mivel a szenvedés útja az, és a halálhoz vezet. Hanem tedd Isten akaratát, hogy angyalai szolgáljanak az életed során.

Az esszénus békeevangélium, 1. könyv

 

"És a húsuk evése és vérük ivása, saját pusztulásukra van, megrontja testüket, és lerövidíti napjaikat, akár a pogányok, akik az Igazságot nem ismerték, vagy tudatában Hazugsággá változtatták."

A Szent Tizenkettő evangéliuma (87. előadás)

 

Isten kezdetben az embernek adta a FÖLD GYÜMÖLCSEIT ELEDELÜL és nem rendelte a majom, vagy a bivaly, vagy a ló vagy a kecske alá, azért, hogy öljön és megegye teremtmény társainak húsát és vérét. Hiszitek, hogy Mózes valóban úgy parancsolta, hogy ezen teremtményeket levágják, és áldozatként felajánlják, és megegyék, és így tesztek a Templomban, de lám, Mózesnél nagyobb van itt, és azért jön, hogy eltávolítsa a törvény véres áldozatait és az ünnepségeiket, és hogy helyreállítsa a vérmentes áldozat tiszta felajánlást, ahogy kezdetben még a föld gabonáit és gyümölcseit. Annak, amit tisztaságban ajánlasz fel Istennek, azt megeheted, de azt, amit nem tisztaságban ajánlasz fel, nem eheted meg, mivel eljön az órája annak, amikor VÉRÁLDOZATAID ÉS ÜNNEPEID MEGSZÜNNEK és Istent fogod imádni szent imádattal és tiszta Felajánlással.

A Szent Tizenkettő evangéliuma (28. előadás)

 

Nézd csak a mezők termésének növekedését és a Gyümölcshozó fákat és növényeket. Jaj az erősnek, aki visszaél erejével Jaj a Vadásznak, mert vadászni fognak rá.

A Szent Tizenkettő evangéliuma (14. előadás)

"Ha húst eszel, és spirituális gyakorlást akarsz folytatni, a szellemedet beszennyezi az alacsony szintű energia, és nehéz lesz, ezért nem emelkedhet fel a középső birodalom fölé."

A Nagy Jármű valódi tanítása, 26. oldal

 

Akik húst esznek, megszegik az Öt Állandó Erényt. 1- Embertelen az állatok megölése azért, hogy kedvére tegyünk az ízlelésünknek. 2- Az állatok megölése a családjukban elválást okoz, azért, hogy etessük a rokonainkat, ami nem tisztességes. 3- Állati húsból készült szennyezett étel felajánlást tenni az isteneknek tiszteletlenség 4- Az állatok evését dicsérni, mintha az Isten ajándéka lenne, azért, hogy igazoljuk az állatok megölését, nem bölcs dolog. 5- Becsapni és kelepcébe csalni az állatokat hazugság. A világi embereknek be kell tartaniuk az öt állandó erényt; ezek szándékos megszegése olyan, mintha megszegnénk az erkölcsi elveket. A VEGETÁRIÁNUS ÉTKEZÉS A LEGJOBB MÓD ARRA, HOGY TÁPLÁLJUK TESTÜNKET.

Cao Đai, A három vallás egysége, 59. oldal

 

Kérdés: Kérlek, magyarázd el miként hat a vegetáriánusság és a húsevés a testünkre? Válasz: ".mivel az állatok húsában legtöbbször vírus van, és amikor az ember megeszi a húst, a vírus is átmegy és tönkreteszi a testünket. A hús MÉRGES GÁZT IS TERMEL, és ettől a testünk elfárad és lomha lesz. Ezek a károk a fizikai testre. Az elmére, a HÚSBAN OTT VANNAK AZ ÁLLATI NYOMOK, ETTŐL AZ ELME OSTOBÁBB LESZ és ez főként káros a hat érzékszervre, ami a Lelkünk. Ha vegetáriánus vagy, nem fog károsítani a vírus és nem fog kifárasztani a mérges gáz.

A három test törvénye, A Szentek tanításai

 

".Tíz nap vegetáriánusság TEREMT NÉMI JÓINDULATOT a természetünkben. Az állati hús és vér csökkenéséből adódóan A SZÍVÜNK SZELÍDEBB valamennyivel. Egy hónap vegetáriánusság hozzájuttat az áldásokhoz és vonzza az istenségek védelmét, és így sok katasztrófa el lesz kerülve. Egy éves vegetáriánussággal sok érdemre tesz szert, mert lecsökkenti a sok rossz tettet, és ezzel magától vonzza az áldásokat. Tíz éves vegetáriánus étkezéssel sugárzó fény fog áradni az ember feje tetejéből és az istenségek és az őrangyalok, akik mindig együtt vannak a fénnyel, megvédik minden katasztrófától, és az ördögök nem mernek behatolni vagy zavarni, így az ember bölcsességet és intelligenciát fejleszt. Az ember megjelenése is tündöklőbb lesz ezeknek az áldásoknak köszönhetően. HA VALAKI EGÉSZ ÉLETÉBEN VEGETÁRIÁNUS, JÓ SZERENCSÉT ÉLVEZ HÁROM NEMZEDÉKE.

A Szentek tanításai, A vegetáriánusságról

 

.Kérlek, ne bánts állatokat. Az "ölés" tette csökkenteni fogja érdemed. Bár aprók, ugyanolyan esélyt kaptak a fejlődésre. Nézd meg, az állatok tudják, hogyan kell harmóniában élni. Az érző természetük ismeri a családi köteléket. Kinek van szíve elnézni a fitt életben maradását? Mi haszna van kielégíteni szájízed, ha a szívedből hiányzik az együttérzés?

A három jármű igaz tanítása

 

".ha véget akarsz vetni minden rossz karmának (okozatnak), abba kell hagynod az ölést. Mert a Mennyek törvénye ez: egy elpusztított életet kárpótolni kell. Ha most meg akarunk szabadulni ettől a földi élettől, nem kellene a vér adósságával tartoznunk."

A Szentek tanítása, A tíz szabály betartásáról - az öléstől való tartózkodás

 

".A legfontosabb dolog az, hogy hagyjuk abba az ölést. mivel az állatoknak is van lelkük, és értenek, akárcsak az emberek. Ha tudatlanságból véget vetünk egy állat életének, akkor nagyon szörnyű gyűlöletet okozunk, és várni fognak ránk, hogy kárpótoljuk őket az életükért. Mivel, HA MEGÖLJÜK ÉS MEGESSZÜK ŐKET, ÚGY VÉRES ADÓSSÁGGAL TARTOZUNK. Minél többel tartozunk, annál többet kell visszafizetnünk., és ha ez az igény a visszafizetésre folytatódik, mikor szabadulunk meg, hogy visszatérjünk a Mennyei királyságba?"

A Szentek tanítása, A tíz szabály betartásáról - az öléstől való tartózkodás, 2. rész

 

".A kis állatok pedig, bár nagyon kicsik, tudnak mászni és mozogni, ők is félnek a haláltól, és van lelkük. Így szintén csökkenti érdemeinket az, ha megöljük őket, sőt néha még a saját életünkkel is kell fizetnünk érte. Ezért a világi embereknek, bár nem folytatnak spirituális gyakorlást, el kellene kerülniük az ölést, amennyire csak lehet, hogy a lehető legkevesebb legyen a rossz okozat. Amikor évente felajánlást teszünk az őseinknek, hogy megemlékezzünk róluk, ha disznót, tehenet, csirkét és kacsát ölünk.elhunyt őseinknek kell mindezt a kemény rossz karmát (okozatot) kifizetnie."

A Szentek tanítása, A tíz szabály betartásáról - az öléstől való tartózkodás, 3. rész

Kedves Látogató! A weboldalon cookie-kat(sütiket) használok, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Kérlek, engedélyezd a sütik használatát, vagy zárd be az oldalt!
Ok