Moha vegetáriánus és vegán honlapja

Akkoriban Arya (bölcs) Mahamati Bodhiszattva-Mahaszattva így szólt a Buddhához: "Bhagavan (világszerte tisztelt) látom, hogy minden világban, a születés és halál között vándorlást, az ellenségeskedésbe keveredést, és a gonosz útra tévelyedést, mindezt a húsevés és a körkörös gyilkolás okozza. Azon viselkedések mohóságot és dühöt okoznak, és az emberi lények ettõl képtelenek kimenekülni a szenvedésbõl. Ez az, ami valóban fájdalmas."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Ha tanítványaim bármelyike nem veszi ezt õszintén figyelembe, és még mindig eszik húst, tudnia kell, hogy õ a candelákkal (gyilkosokkal) van vérrokonságban. Õ nem a tanítványom, és én nem vagyok a tanítója. Ezért, Mahamati, ha bárki a rokonom kíván lenni, az ne egyen húst."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Szerzetesek, egy családos követõ ne foglalkozzon 5 féle üzlettel. Melyik öttel? A fegyverekkel, az emberi lényekkel, A HÚSSAL, a mámorítóanyagokkal és a mérgekkel kapcsolatos üzlettel.

Vanijja Szutta, AN 5:177

 

Ananda, ha a létezés hat világának érzõ lényei abbahagyják az ölést, akkor nem lesznek a folyamatos születés és halál körforgásában. Akkor hogyan tudnák az érzõ lények húsát és vérét fogyasztani azok, akik a nagy könyörületet gyakorolják?

Surangama Szútra

 

A Buddha így szólt Mahamatihoz: "A HÚSEVÉSNEK SZÁMTALAN BÛNE VAN. Minden Bodhiszattvának (spirituális gyakorlónak) fejlesztenie kellene nagyszerû könyörületét és együttérzését, hogy ne egyen húst.

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Ananda, azok a gyakorlók, akik be szeretnének lépni a szamádi (Szent egyesülés) állapotába, azoknak elõször szigorúan követniük kell a tiszta élet szabályait, hogy a kéjvágyat elûzzék az elmébõl AZÁLTAL, HOGY TARTÓZKODNAK A HÚSTÓL ÉS BORTÓL. Ananda, ha nem tartózkodnak az érzékiségtõl és a gyilkolástól, sosem szabadulnak meg a létezés három világából.

Surangama Szútra

 

"A HÚSEVÉS ELPUSZTÍTJA A KÖNYÖRÜLET MAGJÁT és a húsevõ minden tette rettegésben tart minden lényt a testük hús szaga miatt."

Mahaparinirvana Sutra

 

"Bhagavan, AKIK HÚST ESZNEK, ELPUSZTÍTJÁK A NAGYSZERÛ KÖNYÖRÜLETES MAGOT magukban, ezért AZON EMBEREKNEK, AKIK A SZENT UTAT GYAKOROLJÁK, NEM LENNE SZABAD HÚST ENNIÜK."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Ha egy ember (uralni) tudja a testét és elméjét, és ezáltal TARTÓZKODIK AZ ÁLLATOK HÚSÁNAK ELFOGYASZTÁSÁTÓL és az állatos termékek viselésétõl, azt mondom, megszabadul majd. Eme tanításom a Buddháé, míg bármilyen más a gonosz démonoké.

Surangama Szútra

 

"Akik lemondanak a hús ízérõl, megízlelhetik a valódi Dharma zamatát, (a valódi tanítást) õszintén gyakorolhatják a Bodhiszattva (spirituális gyakorló) Bhumi (állapotjait), és gyorsan elérik az Anuttara- Samyak-Sambodhit (a legfelsõbb tökéletes megvilágosodást).

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

"Mahamati, látom, hogy az emberi lények a lélekvándorlás 6 útján együtt vannak születésben és halálban, életet adnak egymásnak és felnevelik egymást, és körkörösen egymás apjai, anyjai, testvérei lesznek. Más utakon is születhetnek (állati, szellemi, isteni és így tovább), legyen az akár erényes akár gonosz, gyakran egymás rokonai lesznek. Ezen kapcsolatok miatt látom, hogy MINDEN HÚS, AMIT AZ ÉRZÕ LÉNYEK ESZNEK, AZ A SAJÁT ROKONUK HÚSA. (* a hat út: isten, ember, Ashura, állat, éhes szellem, pokolbeli lény)

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Elõírom, hogy ártatlanul NEM SZABAD HÚST ENNED MÉG a három szempontból sem. Még azokat a többi tíztõl eltérõ (korábban betiltott) húsféléket is el kell hagyni. A holttestek húsát is el kell hagyni. Minden teremtmény felismer egy olyan embert, aki húst eszik, és amikor megérzik a szagát, megrémülnek a halál terrorjától. Akárhová is megy az az ember, a vízi, szárazföldi, illetve levegõben lévõ lények megrémülnek. Azt hiszik, hogy az az ember megöli õket, sõt elájulnak, vagy meghalnak. Ezen okokból A BODHISZATTVA- MAHASZATTVÁK (NAGY SZENTEK) NEM ESZNEK HÚST. Bár úgy tûnhet, hogy húst esznek a megtérítendõk miatt, mivel nem esznek hétköznapi ételt, így még sokkal kevésbé húst!

Mahaparinirvana Szútra

 

"A Bodhiszattváknak (spirituális gyakorlóknak) fel kellene ismerniük, hogy MINDEN HÚS A SZENNYES TESTBÕL VALÓ, ami a szülõk gennyével, vérrével, koszával, vörös-binduval (Fényes Csepp) és fehér-binduval van elvegyítve. Így a HÚS KOSZOSSÁGÁT felismerve A BODHISZATTVÁKNAK NEM SZABAD HÚST ENNIÜK."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Minden hús olyan, mint az emberi lény holtteste. a fõtt hús olyan büdös, és bûzös, mint az elégetett tetemek, hogyan is ehetnénk ilyen dolgokat?"

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"A húsevés növeli a vágyakat, a húsevõk mohók. Az élet védelmének és megbecsülésének ösztönét illetõen nincs különbség az ember és az állat között. Minden élõlény, õ maga fél a haláltól, akkor hogyan is ehetné meg mások húsát?... Bárki, aki húst akar enni, annak elõször tudatában kell lennie a saját testének megvágásával járó fájdalomnak, és azután minden élõlény fájdalmának, és akkor FELADJA A HÚSEVÉST."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Kasyapa azt kérdezte a Buddhától: "Miért engedte meg az Úr korábban a bhiksuknak (szerzeteseknek), hogy megegyék a "három tiszta húst" vagy a "kilenc tiszta húst"? A Buddha azt mondta: "Az esemény igényét követve lett bevezetve, és fokozatos lépésekként a hústól való tényleges megválásban."

Shakyamuni Buddha, Nirvana Szútra

 

"A húsevõknek számtalan bûnük van, így A VEGETÁRIÁNUSOKNAK SZÁMTALAN ÉRDEMÜK ÉS ERÉNYÜK VAN."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Ha senki sem eszik húst, akkor senki sem öl élõ lényeket az ételért. Az ölés a vevõk miatt történik, így a vásárlás ugyanaz, mint az ölés. Ezért, A HÚSEVÉS AKADÁLYOZHATJA A SZENT UTAT."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Valamint, a kisbaba születése után, törõdést kell gyakorolni, nem szabad semmilyen állatot megölni, hogy az anyát húsos finomságokkal etessék, és ne gyûljön össze sok rokon, hogy likõrt igyon, vagy húst egyen, mivel a születés megpróbáltatásának idején számtalan gonosz démon, szörny, és manó jön el, akik a büdös húst akarják fogyasztani. És én parancsoltam meg korábban a háztartásért és a földért felelõs isteneknek és istenségeknek, hogy védjék meg az anyát és a gyereket, hogy biztonságban és boldogságban legyenek, és hasznukra legyen. Azonban egyesek annak láttán, hogy az anya és gyermeke biztonságban van, közösen felajánlásokat nyújtanak, hogy köszönetet mondjanak a helyi földért felelõs istenségeknek azáltal, hogy tudatlanul és helytelenül az állatok legyilkolásához folyamodnak evés céljából, és így átkokat vonnak magára, ami káros mind az anya, mind a gyermek szempontjából.

Ksitigarbha Szútra, 8. fejezet

 

A Buddha tanítványának TILOS SZÁNDÉKOSAN HÚST ENNIE. Nem szabad megennie semmilyen érzõ lény húsát. A húsevõ elveszíti a Nagy Könyörület magját, elmetszi a Buddha-természet magját és emiatt (az állatok és a transzcendentális) lények elkerülik. Azok, akik így tesznek, számtalan vétekért bûnösek.

Brahmajala Szútra

 

"Most ebben a Lankavatara Szútrában azt mondom, mindig, mindenféle hús ehetetlen, kivétel nélkül. Mahamati, megtiltom a húsevést nem csak egyszer, úgy értem, hogy mind A JELENBEN, ÉS A JÖVÕBEN, A HÚSEVÉS TILOS."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Minden ember retteg a büntetéstõl, minden ember fél a haláltól. Másokat magához hasonlítva, az embernek nem lenne szabad sem ölnie, sem ölést kiváltania.

Dhammapada Szútra 10:29

 

Egy ember nem azért nemes (vagy kiválasztott), mert élõ lényeket sebesít meg. Azért hívják nemesnek, mert nem sebesít meg élõ lényeket.

Dhammapada Szútra 19:270

 

"Mahamati, a jövõben lesznek olyan tudatlan emberek, akik azt mondják, hogy sok buddhista szabály megengedte a húsevést. Szeretik a hús ízét, a múltbéli húsevõ szokásuk miatt, azokat a szavakat egyszerûen a saját nézetüknek megfelelõen mondták. De valójában A BUDDHÁK ÉS A BÖLCSEK SOSEM MONDTÁK, HOGY A HÚS ÉTEL."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Az az ember, aki más élõlényeknek árt, az nem jut a mennybe még akkor se ha énekelte a Védák himnuszait, adományozott, lemondásokat végzett vagy esetleg áldozatokat mutatott be. Az erõszakmentesség a kegyesség legmagasabb formája."

Padma Purana 31.25-25

 

"Aki a saját boldogságát keresve élõlényeket büntet vagy öl - akik szintén a boldogságra vágynak - az nem fogja megtalálni a boldogságot a halál után."

Dhammapada

 

A tisztaság szeretete kedvéért a Bódiszattvának tartózkodnia kell az olyan hús evésétõl, amely ondóból és vérbõl stb. származik. A Bódiszatva aki tart attól, hogy az élõlényeknek félelmet okozzon, aki arra neveli magát, hogy együttérzést nyilvánítson, visszatartja magát a hús evésétõl....
Az nem igaz, hogy a hús helyes és megengedett étel, ha nem saját kezûleg öljük meg, illetve, ha nem rendeljük el a halálát, vagy amikor nem magunknak szánjuk. Ismétlem, lehet néhány ember a jövõben, aki a hús ízének hatására különbözõ módokon tartott s hamisan érvelõ vitákban becsapja a másikat, s megvédik a húsevést.
De ... a húsevés bármilyen formában, bármilyen körülmények között, bárhol egyszer és mindenkorra tiltva van. Húsevést én nem engedtem, nem engedek, és nem fogok engedni senkinek.

Lankavatara

 

A Dhjana gyakorlása [tudati koncentráció és Szamadi [egyensúly, csendesség, megnövelt és kiterjesztett tudat] elérésének a keresése] menekülés az élet szenvedésétõl, de a magunk szenvedésének elkerülésnek keresésében hogyan okozhatnánk fájdalmat másnak? Hacsak nem tudod annyira kontrollálni a tudatodat, hogy akármilyen a brutális rosszindulatú gondolatok és gyilkolás ne rémítsenek el, soha nem leszel képes elmenekülni a világi élet kötelékeibõl... Az én Parinirvanánban (teljes kialvás) az utolsó kalpában (az idõ a világ körforgásának kezdete és az elmúlása között) különbözõ szellemek voltak mindenütt, becsapva az embereket és arra tanítva õket, hogy ehetnek húst és úgy is el tudják érni a megvilágosodást... Hogyan tud egy bhikshu - aki reménykedik, hogy megszabadító lesz másoknak - érzõ lényeknek a húsán élni?

Surangama sutra

BHIKSU SANGHA BUDDHISTA EGYESÜLET

"Ha nekünk, embereknek van bölcsességünk, és különbséget tudunk tenni a jó és rossz között, fontolóra kellene vennünk: embernek lenni azt jelenti, nem ölni, és azt, hogy NINCS SZÍVÜNK MEGENNI AZ ÉRZÕ LÉNYEK HÚSÁT, CSONTJÁT ÉS VÉRÉT."

Az Igazság könyve 202. oldal

 

"Meg kellene tanulnunk ZÖLDSÉGEKET ÉS GYÜMÖLCSÖKET ENNI, és szabadon engedni elménket, hogy Istenné, Buddhává válhassunk."

Az Igazság könyve, 205. oldal

 

"Ha tudjuk, hogy az állatokat a húsúkért ölték meg, de mégis megesszük, már elkövetjük az ölés bûnét. Ha miattunk ölik meg az állatokat, akkor a bûn hozzánk tartozik, és a halott lélek ránk fog neheztelni, nem a gyilkosra. Ha készek vagyunk megenni a húst, az azt mutatja, hogy kegyetlenek és szívtelenek vagyunk. Ezért csak egy irgalmatlan szív tud húst enni, vagy a húsevõknek irgalmatlan szívük van."

Az Igazság könyve, 201-202 oldal, 25-33 sor

HOA HAO BUDDHIZMUS

Ne ölj állatokat, hogy felajánlást tegyél, a Bölcsek és Szentek nem részrehajlók. A betegséged az elõzõ élet rossz karmájának (okozatnak) tudható be, vagy az ebben az életben elkövetett erõszaknak.

A jóság ösztönzése szentírás, 5. könyv, 132. versszak

 

Az emberi lények az állatokkal még szívtelenebbül bánnak: megölik az állatokat az ételért, babonás okokból. Elfelejtik, hogy az állatoknak is van lelkük, nekik is van testük, õk is szeretnének élni, ahogy mi, emberek. Így kérjük, hagyd életben az állatokat, gondozd õket, fõleg a háziállatokat, mint a bivalyt, tehenet, lovat, kutyát, macskát, stb. Ne öld meg õket, mivel segítettek nekünk a mindennapi munkánkban.

Alapvetõ ismeret a Jóság gyakorlóinak, a három karmáról, 72. sor

 

TRUC LAM ZEN BUDDHIZMUS

Gyümölcsöt és zöldséget fogyasztva, és nem szenvedve ezáltal a száj rossz karmájától (okozatától)

Élj a világban, Élvezd a Tao-t, 2. fej. 11. sor

Idézetek hírességektől

„A hinduk és buddhisták nem esznek húst. Miért nem? Mert tudják, hogy az állatban is „Atman" van: az isteni lehelet. Az állat Isten egyik manifesztációja. Hosszú ideig fog tartani, mire az emberiség felfogja, hogy nemcsak a Föld népei alkotnak egy népet, hanem az emberek, a növények és az állatok együtt az „Isten országa", és az egyiknek sorsa a másik sorsa is."

Luise Rinser

Szakrális idézetek

Szerzetesek, egy családos követő ne foglalkozzon 5 féle üzlettel. Melyik öttel? A fegyverekkel, az emberi lényekkel, A HÚSSAL, a mámorítóanyagokkal és a mérgekkel kapcsolatos üzlettel.

Vanijja Sutta, AN 5:177

Kedves Látogató! A weboldalon cookie-kat(sütiket) használok, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Kérlek, engedélyezd a sütik használatát, vagy zárd be az oldalt!
Ok