Moha vegetáriánus és vegán honlapja

Az indiai védikus írások követői lelki fejlődésük érdekében az ahimszá, az erőszaknélküliség tanítását követik. Ez azt is magában foglalja, hogy nem fogyasztanak olyan ételeket, amelyeknek megszerzése mások számára fájdalommal, erőszakkal jár. Hogyan remélhet az ember nyugalmat és boldogságot a maga számára, ha folyamatosan szenvedést okoz az állatoknak, vagy elpusztítja őket?

A védikus szövegek alapján a vegetarianizmust mindig is széles körben gyakorolták Indiában. Ezt megfigyelte Megasthenes ókori utazó és Fa-hsien kínai buddhista szerzetes is, aki az ötödik században utazott Indiába, hogy hiteles másolatait szerezze meg szent iratoknak.

Ezek az iratok egyértelműen támogatják a húsnélküli életformát. A Mahabharátában például Bhishma a nagy harcos magyarázza Yudhishtirának, a legidősebb Pandava hercegnek, hogy az állatok húsa olyan mint a saját fiának húsa, és azok az esztelenek, akik húst esznek, a leghitványabb embereknek tekintendők [Anu. 114.11]. A "tisztátlan" étel evése, figyelmeztet, nem olyan szörnyű, mint a húsevés [Shanti. 141.88] (ne felejtsük el, hogy az ősi India brahmanjai a tisztaságot isteni elvvé emelték).

A fizika törvényeihez hasonlóan működik a természetben rejtve működő karma törvénye, amely biztosítja, hogy minden ember részesül jó tettei jó következményében, és helytelen tettei kellemetlen visszahatásában. A húsevés egy a nem javasolt cselekedetek közül, mivel állatok leölésével jár.

Manusmriti is azt mondja, hogy "tartózkodni kell bárminemű hús evésétől", mert azok evése magába foglalja megölésüket is, ami karmikus kötődést okoz (bandha) [5.49]. A védikus irodalomban máshol, az utolsó nagy védikus királytól, Maharaja Parikshittől idézik, hogy "csak az állat-ölő nem élvezheti az Abszolút Igazság üznetét" [Shrimad Bhagavatam 10.1.4].

 

"Az állat gyilkosa nem ismerheti meg az Abszolút Igazság üzenetét."

Bhágavata-purána, 10.1.4

 

"A következő személyeket tartják az állat gyilkosának: az aki megengedi, aki megöli, aki feldarabolja, aki megveszi vagy aki eladja, aki elkészíti, aki felszolgálja és aki megeszi."

Manuszmriti 5,51

 

"Nem szabad, hogy a te Isten által adott testedet arra használd, hogy elpusztítsd Isten teremtményeit, legyen az ember, állat vagy bármi más."

Yajur-veda samhita 12.32

 

"Az a kegyetlen és nyomorult ember, aki mások élete árán tartja fenn létét, megérdemli, hogy saját érdekében megöljék, másképp tettei a mélybe rántják."

Srimad Bhagavatam 1.7.3

 

"Nem szabad Isten-adta testedet Isten teremtményeinek ölésére használnod, legyen az ember, állat vagy bármi más."

Yajur Veda , 12.32

 

"Azáltal, hogy nem ölünk meg semmilyen élőlényt, az ember méltó lesz az üdvözülésre." 

Manusmriti, 6.60

 

"A hús vásárlója himsát (erőszakot) követ el vagyonával; aki húst eszik, az az ízének élvezetével teszi azt; a gyilkos himsát (erőszakot) azzal követ el, hogy megpróbálja megölni az állatot. Így, a gyilkolásnak három formája van. Az, aki húst hoz, vagy küldet érte, az, aki levágja egy állat tagjait, és az, aki vásárol, elad, vagy húst főz, és eszik - mindezeket húsevőknek tartják."

Mahabharata Anusasanika Parva 115:40

 

"Aki szeretné elérni a Legfelsőbb Békét, annak SEMMI ESETRE SEM SZABAD BÁRMILYEN ÁLLAT HÚSÁT ENNIE a világon."

Mahabharata Anusasanika Parva 115:55

 

"Húst nem lehet szerezni teremtmények ölése nélkül, és a Mennyeket nem lehet elérni, ha teremtményeket ölnek. Ezért a húsról le kell mondani."

Manusmriti 5:84

 

"Aki tanácsot vagy parancsot ad (ölésre), aki bármely végtagot levág, aki ténylegesen megöl egy állatot, a hús vásárlója, és aki megeszi a húst, mindezek gyilkosnak minősülnek." 

Manusmriti 5:51

 

Az a teremtmény, akinek húsát eszem ebben a világban, megeszi majd az enyémet a következő világban.

Manusmriti 5:55

 

"A húsevők ismételten újraszületnek különböző méhekben, és minden alkalommal természetellenes halállal, erőszakos fojtással halnak meg. Minden halál után a Kumbhipaka pokolba jutnak, ahol (roston) sütik őket.

Mahabharata Anusasanika Parva 115.31

 

"A bűnök, amiket a Himsa (erőszak) okozott, lerövidíti a Himsa (erőszak) elkövetőjének életét. Tehát, azok, akik aggódnak jólétük miatt, TARTÓZKODJANAK A HÚSEVÉSTŐL."

Mahabharata Anusasanika Parva 115.33

 

"Akik személyes élvezetük miatt veszik el ártatlan teremtmények életét, nem érik el a boldogságot ebben az életben, vagy a következő életben. A módszert látva, ami által húsra szert tesznek, és figyelembe véve a kötéllel megkötött és megölt teremtmények szenvedését, AZ EMBERNEK MINDENFÉLE HÚSEVÉSSEL FEL KELLENE HAGYNIA. "

Manusmriti 5.45, 49

 

"Prajapati így szól: BÁRMIFÉLE HÚSEVÉS EGY NAGY GONOSZSÁG és a tartózkodás ettől a tettől igencsak érdemre méltó."

Yamasmriti

 

"Aki saját húsának gyarapodását szeretné azzal, hogy más teremtmények húsát eszi, az nyomorúságban él, bármilyen lény fajában is születik újra."

Mahabharata Anusasana Parva

 

"Nincs ember, aki jobban lealacsonyodik, mint az, aki a húsát úgy kívánja növelni, hogy más teremtmények húsát eszi; az velejéig kőszívű." "Ó, Gyermek, nincs kétség azon tény felől, hogy a hímivarsejtből hús fejlődik. (Ezért igen megvetendő) A HÚSEVÉS ÍGY EGY NAGY GONOSZSÁG, és az ettől való tartózkodás erény."

Mahabharata Anusasanika Parva, 115. 35-6, 47. 116.11, 13

 

"Aki tartózkodik a húsevéstől és kedves minden teremtménnyel szemben, az a menedékükké válik, és elnyeri bizalmukat.

Mahabharata

 

"Sokáig él és mindig egészséges marad. Az ERÉNY, AMIT A HÚSTÓL VALÓ TARTÓZKODÁS RÉVÉN SZERZÜNK, OLY HATALMAS, hogy nem lehet még olyan ajándékokkal sem egyenlővé tenni, mint az arany, tehén vagy föld."

Mahabharata Anusasanika Parva

 

Mi a jó út? Az az út, ami azon elmélkedik, hogyan KERÜLJE EL MINDEN TEREMTMÉNY ÖLÉSÉT.

Tirukural 324

 

Minden, ami él, össze fogja tenni tenyerét, IMÁDKOZÓ CSODÁLATTAL AZOK IRÁNT, AKIK NEM KÍVÁNNAK ÖLNI, ÉS HÚST ÍZLELNI.

Tirukural 260

 

Mi az erényes viselkedés? Sosem az élet elpusztítása, hiszen az ölés visz minden más bűnbe. 

Tirukural 312, 321

 

"Akik tudatlanok a valódi dharmát (valódi tanítást) illetően, és bár gonoszak és gőgösek, erényesnek tartják magukat, azok állatokat ölnek a bűntudat vagy a büntetéstől való félelem bármilyen érzése nélkül. Továbbá, következő életükben, az ilyen bűnös embereket ugyanazon teremtmények eszik majd meg, mint amiket megöltek ebben a világban."

Srimad Bhagavatam 11.5.14

 

"Húst sosem lehet az élőlényeknek okozott sérelem nélkül megszerezni, és az érző lényeknek okozott sérelem akadályozza a mennyei boldogság elérését; hadd kerülje el ezért a hús használatát. A hús visszataszító származását, a láncolás kegyetlenségét, és a testi lények megölését figyelembe véve TARTÓZKODJON teljes mértékben A HÚSEVÉSTŐL."

Manu-samhita 5.48-49

 

"Aki megengedi az állat levágását, aki feldarabolja, aki megöli, aki megveszi vagy eladja a húst, aki megfőzi, aki felszolgálja, és aki megeszi, az mind az állat gyilkosának minősül. Nincs annál nagyobb bűnös, mint az, aki saját húsának tömegét más lények húsával próbálja megnövelni." 

Manu-samhita 5.51-52

 

"A tiszta gyümölcsökkel és gyökerekkel való táplálkozással, és az erdei aszkétáknak megfelelő étrend fogyasztásával az ember nem nyer el akkora jutalmat, MINT A HÚSEVÉS TELJES KIIKTATÁSÁVAL. Me he (hús) elpusztít majd a következő világban, akiknek húsát ebben az életben megeszem; a bölcs ezt nyilvánítja a "hús" szó (mam sah) valódi jelentésének.

Manu-samhita 5.54-55

 

Valamint, "Azzal, hogy nem ölünk élőlényeket, méltók leszünk az üdvözülésre."

Manu-samhita 6.60

 

"A bűnök, amiket az erőszak okozott, lerövidítik elkövetőjének életét. Tehát, akik aggódnak jólétük miatt, és aggódnak jólétük miatt, azok tartózkodjanak a húsevéstől."

Mahabharata Anusasanika Parva 115.33

 

"A tehén gyilkosok arra ítéltetnek, hogy pokoli életben sínylődjenek olyan sok ezer évig, mint ahány szőr van a tehén testén."

Adi-lila, 17. fejezet, 166. versszak

 

Mivel ti mohamedánok (és mások) nem tudtok megölt állatokat életre kelteni, felelősséggel tartoztok a megölésükért. Ezért pokolra juttok, nincs mód arra, hogy megmentsenek titeket." 

Adi-lila 17. fejezet, 159-165. versszakok

 

Magának a tehénnek a neve Aghnya (ne öld meg), ami arra utal, hogy sosem lenne szabad levágni. Ki az akkor, aki levághatja? AKI MEGÖL EGY TEHENET VAGY EGY BIVALYT, AZ SZÖRNYŰ BŰNTETTET KÖVET EL.

Mahabharat Shantiparv 262.47

Idézetek hírességektől

„Teremtménytársainkkal szemben a legrosszabb bűn nem az, ha gyűlöljük őket, hanem ha közönyösek vagyunk irántuk. Ez az embertelenség lényege."

George Bernard Shaw

Szakrális idézetek

Egyszer azt mondta ALLAH RASULJA (prófétája) UNOKATESTVÉRÉNEK: "ALI, Ó ALI, NEM KELLENE HÚST ENNED. Ha húst eszel 40 napig, azok a tulajdonságok jönnek elő belőled. Azok a tettek jönnek elő belőled. A vérük előjön belőled. Tulajdonságaik és tetteik előjönnek belőled. Emiatt emberi tulajdonságaid megváltoznak, könyörületes tulajdonságaid megváltoznak, a tested lényege megváltozik. Ó Ali, nem kellene húst enned. Abba kell hagynod, ne edd azt."

Muhammad Raheem Bawa Muhaiyaddeen, Iszlám szufi szent

Kedves Látogató! A weboldalon cookie-kat(sütiket) használok, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Kérlek, engedélyezd a sütik használatát, vagy zárd be az oldalt!
Ok