Moha vegetáriánus és vegán honlapja

Ki miért vega?

"Ha húst eszel, és spirituális gyakorlást akarsz folytatni, a szellemedet beszennyezi az alacsony szintű energia, és nehéz lesz, ezért nem emelkedhet fel a középső birodalom fölé."

A Nagy Jármű valódi tanítása, 26. oldal

 

Akik húst esznek, megszegik az Öt Állandó Erényt. 1- Embertelen az állatok megölése azért, hogy kedvére tegyünk az ízlelésünknek. 2- Az állatok megölése a családjukban elválást okoz, azért, hogy etessük a rokonainkat, ami nem tisztességes. 3- Állati húsból készült szennyezett étel felajánlást tenni az isteneknek tiszteletlenség 4- Az állatok evését dicsérni, mintha az Isten ajándéka lenne, azért, hogy igazoljuk az állatok megölését, nem bölcs dolog. 5- Becsapni és kelepcébe csalni az állatokat hazugság. A világi embereknek be kell tartaniuk az öt állandó erényt; ezek szándékos megszegése olyan, mintha megszegnénk az erkölcsi elveket. A VEGETÁRIÁNUS ÉTKEZÉS A LEGJOBB MÓD ARRA, HOGY TÁPLÁLJUK TESTÜNKET.

Cao Đai, A három vallás egysége, 59. oldal

 

Kérdés: Kérlek, magyarázd el miként hat a vegetáriánusság és a húsevés a testünkre? Válasz: ".mivel az állatok húsában legtöbbször vírus van, és amikor az ember megeszi a húst, a vírus is átmegy és tönkreteszi a testünket. A hús MÉRGES GÁZT IS TERMEL, és ettől a testünk elfárad és lomha lesz. Ezek a károk a fizikai testre. Az elmére, a HÚSBAN OTT VANNAK AZ ÁLLATI NYOMOK, ETTŐL AZ ELME OSTOBÁBB LESZ és ez főként káros a hat érzékszervre, ami a Lelkünk. Ha vegetáriánus vagy, nem fog károsítani a vírus és nem fog kifárasztani a mérges gáz.

A három test törvénye, A Szentek tanításai

 

".Tíz nap vegetáriánusság TEREMT NÉMI JÓINDULATOT a természetünkben. Az állati hús és vér csökkenéséből adódóan A SZÍVÜNK SZELÍDEBB valamennyivel. Egy hónap vegetáriánusság hozzájuttat az áldásokhoz és vonzza az istenségek védelmét, és így sok katasztrófa el lesz kerülve. Egy éves vegetáriánussággal sok érdemre tesz szert, mert lecsökkenti a sok rossz tettet, és ezzel magától vonzza az áldásokat. Tíz éves vegetáriánus étkezéssel sugárzó fény fog áradni az ember feje tetejéből és az istenségek és az őrangyalok, akik mindig együtt vannak a fénnyel, megvédik minden katasztrófától, és az ördögök nem mernek behatolni vagy zavarni, így az ember bölcsességet és intelligenciát fejleszt. Az ember megjelenése is tündöklőbb lesz ezeknek az áldásoknak köszönhetően. HA VALAKI EGÉSZ ÉLETÉBEN VEGETÁRIÁNUS, JÓ SZERENCSÉT ÉLVEZ HÁROM NEMZEDÉKE.

A Szentek tanításai, A vegetáriánusságról

 

.Kérlek, ne bánts állatokat. Az "ölés" tette csökkenteni fogja érdemed. Bár aprók, ugyanolyan esélyt kaptak a fejlődésre. Nézd meg, az állatok tudják, hogyan kell harmóniában élni. Az érző természetük ismeri a családi köteléket. Kinek van szíve elnézni a fitt életben maradását? Mi haszna van kielégíteni szájízed, ha a szívedből hiányzik az együttérzés?

A három jármű igaz tanítása

 

".ha véget akarsz vetni minden rossz karmának (okozatnak), abba kell hagynod az ölést. Mert a Mennyek törvénye ez: egy elpusztított életet kárpótolni kell. Ha most meg akarunk szabadulni ettől a földi élettől, nem kellene a vér adósságával tartoznunk."

A Szentek tanítása, A tíz szabály betartásáról - az öléstől való tartózkodás

 

".A legfontosabb dolog az, hogy hagyjuk abba az ölést. mivel az állatoknak is van lelkük, és értenek, akárcsak az emberek. Ha tudatlanságból véget vetünk egy állat életének, akkor nagyon szörnyű gyűlöletet okozunk, és várni fognak ránk, hogy kárpótoljuk őket az életükért. Mivel, HA MEGÖLJÜK ÉS MEGESSZÜK ŐKET, ÚGY VÉRES ADÓSSÁGGAL TARTOZUNK. Minél többel tartozunk, annál többet kell visszafizetnünk., és ha ez az igény a visszafizetésre folytatódik, mikor szabadulunk meg, hogy visszatérjünk a Mennyei királyságba?"

A Szentek tanítása, A tíz szabály betartásáról - az öléstől való tartózkodás, 2. rész

 

".A kis állatok pedig, bár nagyon kicsik, tudnak mászni és mozogni, ők is félnek a haláltól, és van lelkük. Így szintén csökkenti érdemeinket az, ha megöljük őket, sőt néha még a saját életünkkel is kell fizetnünk érte. Ezért a világi embereknek, bár nem folytatnak spirituális gyakorlást, el kellene kerülniük az ölést, amennyire csak lehet, hogy a lehető legkevesebb legyen a rossz okozat. Amikor évente felajánlást teszünk az őseinknek, hogy megemlékezzünk róluk, ha disznót, tehenet, csirkét és kacsát ölünk.elhunyt őseinknek kell mindezt a kemény rossz karmát (okozatot) kifizetnie."

A Szentek tanítása, A tíz szabály betartásáról - az öléstől való tartózkodás, 3. rész

Akkoriban Arya (bölcs) Mahamati Bodhiszattva-Mahaszattva így szólt a Buddhához: "Bhagavan (világszerte tisztelt) látom, hogy minden világban, a születés és halál között vándorlást, az ellenségeskedésbe keveredést, és a gonosz útra tévelyedést, mindezt a húsevés és a körkörös gyilkolás okozza. Azon viselkedések mohóságot és dühöt okoznak, és az emberi lények ettõl képtelenek kimenekülni a szenvedésbõl. Ez az, ami valóban fájdalmas."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Ha tanítványaim bármelyike nem veszi ezt õszintén figyelembe, és még mindig eszik húst, tudnia kell, hogy õ a candelákkal (gyilkosokkal) van vérrokonságban. Õ nem a tanítványom, és én nem vagyok a tanítója. Ezért, Mahamati, ha bárki a rokonom kíván lenni, az ne egyen húst."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Szerzetesek, egy családos követõ ne foglalkozzon 5 féle üzlettel. Melyik öttel? A fegyverekkel, az emberi lényekkel, A HÚSSAL, a mámorítóanyagokkal és a mérgekkel kapcsolatos üzlettel.

Vanijja Szutta, AN 5:177

 

Ananda, ha a létezés hat világának érzõ lényei abbahagyják az ölést, akkor nem lesznek a folyamatos születés és halál körforgásában. Akkor hogyan tudnák az érzõ lények húsát és vérét fogyasztani azok, akik a nagy könyörületet gyakorolják?

Surangama Szútra

 

A Buddha így szólt Mahamatihoz: "A HÚSEVÉSNEK SZÁMTALAN BÛNE VAN. Minden Bodhiszattvának (spirituális gyakorlónak) fejlesztenie kellene nagyszerû könyörületét és együttérzését, hogy ne egyen húst.

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Ananda, azok a gyakorlók, akik be szeretnének lépni a szamádi (Szent egyesülés) állapotába, azoknak elõször szigorúan követniük kell a tiszta élet szabályait, hogy a kéjvágyat elûzzék az elmébõl AZÁLTAL, HOGY TARTÓZKODNAK A HÚSTÓL ÉS BORTÓL. Ananda, ha nem tartózkodnak az érzékiségtõl és a gyilkolástól, sosem szabadulnak meg a létezés három világából.

Surangama Szútra

 

"A HÚSEVÉS ELPUSZTÍTJA A KÖNYÖRÜLET MAGJÁT és a húsevõ minden tette rettegésben tart minden lényt a testük hús szaga miatt."

Mahaparinirvana Sutra

 

"Bhagavan, AKIK HÚST ESZNEK, ELPUSZTÍTJÁK A NAGYSZERÛ KÖNYÖRÜLETES MAGOT magukban, ezért AZON EMBEREKNEK, AKIK A SZENT UTAT GYAKOROLJÁK, NEM LENNE SZABAD HÚST ENNIÜK."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Ha egy ember (uralni) tudja a testét és elméjét, és ezáltal TARTÓZKODIK AZ ÁLLATOK HÚSÁNAK ELFOGYASZTÁSÁTÓL és az állatos termékek viselésétõl, azt mondom, megszabadul majd. Eme tanításom a Buddháé, míg bármilyen más a gonosz démonoké.

Surangama Szútra

 

"Akik lemondanak a hús ízérõl, megízlelhetik a valódi Dharma zamatát, (a valódi tanítást) õszintén gyakorolhatják a Bodhiszattva (spirituális gyakorló) Bhumi (állapotjait), és gyorsan elérik az Anuttara- Samyak-Sambodhit (a legfelsõbb tökéletes megvilágosodást).

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

"Mahamati, látom, hogy az emberi lények a lélekvándorlás 6 útján együtt vannak születésben és halálban, életet adnak egymásnak és felnevelik egymást, és körkörösen egymás apjai, anyjai, testvérei lesznek. Más utakon is születhetnek (állati, szellemi, isteni és így tovább), legyen az akár erényes akár gonosz, gyakran egymás rokonai lesznek. Ezen kapcsolatok miatt látom, hogy MINDEN HÚS, AMIT AZ ÉRZÕ LÉNYEK ESZNEK, AZ A SAJÁT ROKONUK HÚSA. (* a hat út: isten, ember, Ashura, állat, éhes szellem, pokolbeli lény)

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Elõírom, hogy ártatlanul NEM SZABAD HÚST ENNED MÉG a három szempontból sem. Még azokat a többi tíztõl eltérõ (korábban betiltott) húsféléket is el kell hagyni. A holttestek húsát is el kell hagyni. Minden teremtmény felismer egy olyan embert, aki húst eszik, és amikor megérzik a szagát, megrémülnek a halál terrorjától. Akárhová is megy az az ember, a vízi, szárazföldi, illetve levegõben lévõ lények megrémülnek. Azt hiszik, hogy az az ember megöli õket, sõt elájulnak, vagy meghalnak. Ezen okokból A BODHISZATTVA- MAHASZATTVÁK (NAGY SZENTEK) NEM ESZNEK HÚST. Bár úgy tûnhet, hogy húst esznek a megtérítendõk miatt, mivel nem esznek hétköznapi ételt, így még sokkal kevésbé húst!

Mahaparinirvana Szútra

 

"A Bodhiszattváknak (spirituális gyakorlóknak) fel kellene ismerniük, hogy MINDEN HÚS A SZENNYES TESTBÕL VALÓ, ami a szülõk gennyével, vérrével, koszával, vörös-binduval (Fényes Csepp) és fehér-binduval van elvegyítve. Így a HÚS KOSZOSSÁGÁT felismerve A BODHISZATTVÁKNAK NEM SZABAD HÚST ENNIÜK."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Minden hús olyan, mint az emberi lény holtteste. a fõtt hús olyan büdös, és bûzös, mint az elégetett tetemek, hogyan is ehetnénk ilyen dolgokat?"

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"A húsevés növeli a vágyakat, a húsevõk mohók. Az élet védelmének és megbecsülésének ösztönét illetõen nincs különbség az ember és az állat között. Minden élõlény, õ maga fél a haláltól, akkor hogyan is ehetné meg mások húsát?... Bárki, aki húst akar enni, annak elõször tudatában kell lennie a saját testének megvágásával járó fájdalomnak, és azután minden élõlény fájdalmának, és akkor FELADJA A HÚSEVÉST."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Kasyapa azt kérdezte a Buddhától: "Miért engedte meg az Úr korábban a bhiksuknak (szerzeteseknek), hogy megegyék a "három tiszta húst" vagy a "kilenc tiszta húst"? A Buddha azt mondta: "Az esemény igényét követve lett bevezetve, és fokozatos lépésekként a hústól való tényleges megválásban."

Shakyamuni Buddha, Nirvana Szútra

 

"A húsevõknek számtalan bûnük van, így A VEGETÁRIÁNUSOKNAK SZÁMTALAN ÉRDEMÜK ÉS ERÉNYÜK VAN."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Ha senki sem eszik húst, akkor senki sem öl élõ lényeket az ételért. Az ölés a vevõk miatt történik, így a vásárlás ugyanaz, mint az ölés. Ezért, A HÚSEVÉS AKADÁLYOZHATJA A SZENT UTAT."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Valamint, a kisbaba születése után, törõdést kell gyakorolni, nem szabad semmilyen állatot megölni, hogy az anyát húsos finomságokkal etessék, és ne gyûljön össze sok rokon, hogy likõrt igyon, vagy húst egyen, mivel a születés megpróbáltatásának idején számtalan gonosz démon, szörny, és manó jön el, akik a büdös húst akarják fogyasztani. És én parancsoltam meg korábban a háztartásért és a földért felelõs isteneknek és istenségeknek, hogy védjék meg az anyát és a gyereket, hogy biztonságban és boldogságban legyenek, és hasznukra legyen. Azonban egyesek annak láttán, hogy az anya és gyermeke biztonságban van, közösen felajánlásokat nyújtanak, hogy köszönetet mondjanak a helyi földért felelõs istenségeknek azáltal, hogy tudatlanul és helytelenül az állatok legyilkolásához folyamodnak evés céljából, és így átkokat vonnak magára, ami káros mind az anya, mind a gyermek szempontjából.

Ksitigarbha Szútra, 8. fejezet

 

A Buddha tanítványának TILOS SZÁNDÉKOSAN HÚST ENNIE. Nem szabad megennie semmilyen érzõ lény húsát. A húsevõ elveszíti a Nagy Könyörület magját, elmetszi a Buddha-természet magját és emiatt (az állatok és a transzcendentális) lények elkerülik. Azok, akik így tesznek, számtalan vétekért bûnösek.

Brahmajala Szútra

 

"Most ebben a Lankavatara Szútrában azt mondom, mindig, mindenféle hús ehetetlen, kivétel nélkül. Mahamati, megtiltom a húsevést nem csak egyszer, úgy értem, hogy mind A JELENBEN, ÉS A JÖVÕBEN, A HÚSEVÉS TILOS."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

Minden ember retteg a büntetéstõl, minden ember fél a haláltól. Másokat magához hasonlítva, az embernek nem lenne szabad sem ölnie, sem ölést kiváltania.

Dhammapada Szútra 10:29

 

Egy ember nem azért nemes (vagy kiválasztott), mert élõ lényeket sebesít meg. Azért hívják nemesnek, mert nem sebesít meg élõ lényeket.

Dhammapada Szútra 19:270

 

"Mahamati, a jövõben lesznek olyan tudatlan emberek, akik azt mondják, hogy sok buddhista szabály megengedte a húsevést. Szeretik a hús ízét, a múltbéli húsevõ szokásuk miatt, azokat a szavakat egyszerûen a saját nézetüknek megfelelõen mondták. De valójában A BUDDHÁK ÉS A BÖLCSEK SOSEM MONDTÁK, HOGY A HÚS ÉTEL."

Lankavatara Szútra (Tripitaka 671.)

 

"Az az ember, aki más élõlényeknek árt, az nem jut a mennybe még akkor se ha énekelte a Védák himnuszait, adományozott, lemondásokat végzett vagy esetleg áldozatokat mutatott be. Az erõszakmentesség a kegyesség legmagasabb formája."

Padma Purana 31.25-25

 

"Aki a saját boldogságát keresve élõlényeket büntet vagy öl - akik szintén a boldogságra vágynak - az nem fogja megtalálni a boldogságot a halál után."

Dhammapada

 

A tisztaság szeretete kedvéért a Bódiszattvának tartózkodnia kell az olyan hús evésétõl, amely ondóból és vérbõl stb. származik. A Bódiszatva aki tart attól, hogy az élõlényeknek félelmet okozzon, aki arra neveli magát, hogy együttérzést nyilvánítson, visszatartja magát a hús evésétõl....
Az nem igaz, hogy a hús helyes és megengedett étel, ha nem saját kezûleg öljük meg, illetve, ha nem rendeljük el a halálát, vagy amikor nem magunknak szánjuk. Ismétlem, lehet néhány ember a jövõben, aki a hús ízének hatására különbözõ módokon tartott s hamisan érvelõ vitákban becsapja a másikat, s megvédik a húsevést.
De ... a húsevés bármilyen formában, bármilyen körülmények között, bárhol egyszer és mindenkorra tiltva van. Húsevést én nem engedtem, nem engedek, és nem fogok engedni senkinek.

Lankavatara

 

A Dhjana gyakorlása [tudati koncentráció és Szamadi [egyensúly, csendesség, megnövelt és kiterjesztett tudat] elérésének a keresése] menekülés az élet szenvedésétõl, de a magunk szenvedésének elkerülésnek keresésében hogyan okozhatnánk fájdalmat másnak? Hacsak nem tudod annyira kontrollálni a tudatodat, hogy akármilyen a brutális rosszindulatú gondolatok és gyilkolás ne rémítsenek el, soha nem leszel képes elmenekülni a világi élet kötelékeibõl... Az én Parinirvanánban (teljes kialvás) az utolsó kalpában (az idõ a világ körforgásának kezdete és az elmúlása között) különbözõ szellemek voltak mindenütt, becsapva az embereket és arra tanítva õket, hogy ehetnek húst és úgy is el tudják érni a megvilágosodást... Hogyan tud egy bhikshu - aki reménykedik, hogy megszabadító lesz másoknak - érzõ lényeknek a húsán élni?

Surangama sutra

BHIKSU SANGHA BUDDHISTA EGYESÜLET

"Ha nekünk, embereknek van bölcsességünk, és különbséget tudunk tenni a jó és rossz között, fontolóra kellene vennünk: embernek lenni azt jelenti, nem ölni, és azt, hogy NINCS SZÍVÜNK MEGENNI AZ ÉRZÕ LÉNYEK HÚSÁT, CSONTJÁT ÉS VÉRÉT."

Az Igazság könyve 202. oldal

 

"Meg kellene tanulnunk ZÖLDSÉGEKET ÉS GYÜMÖLCSÖKET ENNI, és szabadon engedni elménket, hogy Istenné, Buddhává válhassunk."

Az Igazság könyve, 205. oldal

 

"Ha tudjuk, hogy az állatokat a húsúkért ölték meg, de mégis megesszük, már elkövetjük az ölés bûnét. Ha miattunk ölik meg az állatokat, akkor a bûn hozzánk tartozik, és a halott lélek ránk fog neheztelni, nem a gyilkosra. Ha készek vagyunk megenni a húst, az azt mutatja, hogy kegyetlenek és szívtelenek vagyunk. Ezért csak egy irgalmatlan szív tud húst enni, vagy a húsevõknek irgalmatlan szívük van."

Az Igazság könyve, 201-202 oldal, 25-33 sor

HOA HAO BUDDHIZMUS

Ne ölj állatokat, hogy felajánlást tegyél, a Bölcsek és Szentek nem részrehajlók. A betegséged az elõzõ élet rossz karmájának (okozatnak) tudható be, vagy az ebben az életben elkövetett erõszaknak.

A jóság ösztönzése szentírás, 5. könyv, 132. versszak

 

Az emberi lények az állatokkal még szívtelenebbül bánnak: megölik az állatokat az ételért, babonás okokból. Elfelejtik, hogy az állatoknak is van lelkük, nekik is van testük, õk is szeretnének élni, ahogy mi, emberek. Így kérjük, hagyd életben az állatokat, gondozd õket, fõleg a háziállatokat, mint a bivalyt, tehenet, lovat, kutyát, macskát, stb. Ne öld meg õket, mivel segítettek nekünk a mindennapi munkánkban.

Alapvetõ ismeret a Jóság gyakorlóinak, a három karmáról, 72. sor

 

TRUC LAM ZEN BUDDHIZMUS

Gyümölcsöt és zöldséget fogyasztva, és nem szenvedve ezáltal a száj rossz karmájától (okozatától)

Élj a világban, Élvezd a Tao-t, 2. fej. 11. sor

A Bodhiszattva azt jelenti, spirituális gyakorló.

A Dharma azt jelenti, valódi tanítás.

A Kichree zöldséget jelent.

Az Arya bölcset jelent.

A Bhagavan Világszerte Tiszteltet jelent.

A Candela gyilkost jelent.

A szamádi Szent Egyesülést jelent.

A Bhumi állapotot jelent.

Az Anuttara-Samyak- Sambodhi Legfelsőbb tökéletes megvilágosodást jelent.

A Bodhiszattva-Mahaszattvák nagy szenteket jelentenek.

A Binduk azt jelenti, Ragyogó Cseppek.

A Bhiksuk szerzeteseket jelent

A Karma okozatot jelent.

A Himsza erőszakot jelent.

Me he húst jelent.

Az Aghnya azt jelenti, ne öljék meg.

A Rasul prófétát jelent.

A Hallal törvényes húst jelent

Az Ahura Mazda Istent jelent.

Tömegével jelennek meg a világban a vegyes érzelmű cikkek a Dél-koreai téli olimpia kapcsán látótérbe került kutyahús fogyasztással kapcsolatban. Míg szinte mindenki átérzi a kutya húsfarmok felszámolásának szükségességét, addig egyre többen figyelmeztetnek: a többi intelligens, érző állat ugyanilyen húsfarmokon él, szenved majd meghal, hogy az asztalunkon végezzék – vajon értük is kiállnak ugyanezzel a vehemenciával?

Read more ...

Sziasztok Emma vagyok!

Mostanában sok olyan történetet hallottam nőkről, ami meglepett, elszomorított és emlékeztetett magamra. Próbáltam eltemetni magamban a régi életem, mióta megmentettek, de most utolért a deja moo. Most már talán el tudom mesélni a történetem. Szóval #metoo!

Read more ...

Miért csak az tekintheti magát valódi környezetvédőnek és állatvédőnek, aki tartózkodik mindenféle állati termék használatától?

Lehel Csaba előadása a XVI. Vegetáriánus Fesztiválon, 2012. augusztus 25-én.

Igen, a ketreces tojótyúk tartás: rettenetes. De bármilyen módon tartják is a tyúkot, akitől elveszik a tojást, akár bio, akár öko, akár szabad, akár tanyasi, akár háztáji, akár mély almos tojást veszel, mindenképpen a képen látható folyamatot támogatod. A tojásiparnak rengeteg tyúkra van szüksége.

Read more ...

A mai tehenészetekben a borjút azonnal eltávolítják az anyjától, óriási kínszenvedést okozva mindkettőnek, az anyát pedig mesterségesen arra kényszerítik, hogy naponta 40-50 liter tejet termeljen teljes hét vagy nyolc hónapon át. A tejelő teheneket sokkal fiatalabb korban megtermékenyítik, mint ahogy az a szabadban valaha is megtörténne, és gyakorlatilag állandóan vemhesen tartják őket, még miközben tejet adnak az előző vemhességből.

A szabadban élő felnőtt tehén persze kizárólagos növényevő, és soha nem enne állati húst, tejet vagy tojást (ezek a koleszterin egyedüli forrásai, ami hiányzik minden növényi táplálékból). A tejelő teheneknek azonban, a modern iparszerű mezőgazdaság lealacsonyodását elszenvedő sok más haszonállathoz hasonlóan állati hússal és aprólékkal „dúsított” takarmány adnak.

Read more ...

De azért a tejről és a tejtermékekről csak nem kell lemondani?! – mondják – Hiszen a tehenek oly bőségesen ontják magukból, hogy teljesen ésszerű, hogy fogyasztjuk…

Szöges ellentétben azzal, amit a tejipar akar elhitetni velünk durva reklámkampányaival, a tehén tej NEM létfontosságú élelmiszer az ember számára, ahogyan nem is ajándék a tehenektől.

Read more ...

Fantasztikus lelkesítő beszéd a vegán aktivizmusról. Magyar felirattal!

Subcategories

Táplálkozás a spirituális egészségért és társadalmi harmóniáért

Will Tuttle 2005-ös A világbéke étrend (The World Peace Diet) című könyve talán a valaha megjelent legjobb vegán könyv: eddig 16 nyelvre fordították le, Amazon bestseller lett. Tele van még vegánok számára is új összefüggésekkel.

 

A könyv ingyenesen letölthető pdf, valamint epub és prc formátumban.

 

Dr. Will Tuttle - A világbéke étrend„Will Tuttle felbecsülhetetlen értékű perspektívát nyújt – nemcsak a bolygószintű válságról, amellyel mindannyian szembesülünk, hanem arról is, milyen módokon tudjuk azt hatékonyan befolyásolni. Műveltsége és könyörülete sugárzik a könyvből."
- Joanna Macy, a Coming back to life című könyv írója

„Teljes, könyörületes és mélyreható. Sosem fogod ezután félvállról venni azt a kérdést, hogy 'Mi van vacsorára'?"
- Victoria Moran, a Creating a Charmed Life című könyv szerzője

Mi lehet egyszerűbb, mint megenni egy almát? És mégis, mi lehet szentebb és mélyebb értelmű? A táplálékunk jelenti a legmeghittebb és legtöbbet kifejező kapcsolatunkat mind a természetes renddel, mind kulturális örökségünkkel. Azonban egyre világosabb, hogy a döntések, melyeket ma táplálékunkról hozunk, a környezet pusztulásához, óriási emberi egészségügyi problémákhoz és a teremtménytársaink iránti elképzelhetetlen kegyetlenséghez vezetnek.

A világbéke étrend ételválasztásaink nagy horderejű hatásait számba véve egy olyan világkép körvonalait mutatja be, amely lehetővé teszi világunk jobb megértését. A rendszerelméletet a mitológia, a vallás és a humán tudományok tanításaival ötvözve Will Tuttle univerzális alapelveket kínál minden lelkiismeretes embernek, tartozzon bármely vallási hagyományhoz, amelyek megmutatják, fajként hogyan haladhatunk előre a tudatosság terén – lehetővé téve, hogy szabadabbak, intelligensebbek, szeretetteljesebbek és boldogabbak legyünk az általunk hozott döntésekben.

Will Tuttle mesterfokozatot szerzett humán tudományokból a San Francisco Állami Egyetemen, valamint Ph.D. fokozatot az oktatás filozófiájának területén a Kaliforniai Egyetemen, Berkeleyben. Professzionális zongoraművész, zeneszerző és tanár, aki több mint 15 éve tart előadásokat haladó szellemű egyházakban, vegetáriánus és humán potenciál konferenciákon és tervezett közösségekben az USA-ban és a világ számos más országában. Élt Dél-Koreában zen buddhista szerzetesként, és széles körben dolgozott a tai chi, a jóga, a meditáció, az intuíciófejlesztés és a spirituális gyógyítás területein. A kaliforniai Healdsburgben, az USA-ban él.

***

"Lassan húsz éve vagyok vegetáriánus, és tíz éve vegán. Évek óta fordítok angolból a veganizmus témájában, főleg az egészség, környezetvédelem, klímaváltozás, állatok szenvedése területeiről. Egyebek (például Vegetáriánus Fesztivál előadások) mellett fordítottam több videót.

Több előadást is tartottam ezekről, ezért úgy gondoltam, hogy nem nagyon lehet nekem már a veganizmusról újat mondani. Aztán kezembe került Dr. Tuttle könyve, és egyik ámulatból a másikba estem. Lassan világossá vált, hogy címe, A világbéke étrend, egyáltalán nem túlzás, sőt… Logikus gondolatokkal olyan összefüggéseket tár fel, amelyek alapján a könyv valóban forradalmi. Életünknek ma nincs olyan területe és problémája, ami mögött ne fedeznénk fel az összefüggést problémáink eredendő okával, az állattartással. És ahogy problémáink mögött felsejlik egy közös ok, úgy megoldásukra is adódik egy közös válasz: az állatok kizsákmányolásának teljes felszámolása, vagyis a veganizmus.

Ez egyszemélyes forradalom, ami a kritikus tömeget elérve világforradalommá válhat, bármikor, ha mi úgy döntünk! A könyvből idézve: “Kívülről ez ’veganizmusnak’ tűnhet, és hívhatják annak, de ez egyszerűen tudatosság, és összekötöttségünk érzésének kifejeződése… nem nagy ügy, mert ez eredeti természetünk normális működése!”

Dr. Lehel Csaba

Bővebben...

Ebben a menüpontban sok figyelemre méltó vegán (és vegetáriánus) témájú film, valamint videó található. Azonban a következő filmeket vegán "alapműként" ajánlom megnézni.
(Előadások külön menüpontban)

Etika

Dominion (Uralom)

Drón-, és rejtett-kamerás felvételek segítségével betekintést nyerhetünk a modern állattenyésztés legsötétebb titkaiba, megkérdőjelezve az ember állatok felett gyakorolt felsőbbrendűségének létjogosultságát.

Földlakók (Earthlings)

Az igazság az, amit a képernyőn látni fogtok, a rideg valóság. Az igazságot hiába rejtegetjük, előbb vagy utóbb szembesülnünk kell vele, tudnunk kell, ki és miért szenvedett egy életen át és halt meg a mi 5 percnyi élvezetünkért.
Az állatok és a Föld szeretete teljesen új értelmet nyer számunkra, ugyanis a film rávilágít arra, hogyan zsákmányolja ki az ember a Földet és az állatokat, hogyan akar uralkodni felettük, és hogyan fitogtatja folyamatosan a hatalmát más fajokkal szemben megállás nélkül. Egyenlőként mutat be mindannyiónkat, mert mindannyian földlakók vagyunk. Elmagyarázza azt is, hogy Ők már többmillió éve élnek a természetben harmóniában, és sokkal jobban tudják, miként is kell élni ezen a bolygón. A film stílusa a többihez képest nagyon más, ez egy fejezetekre bontott narráció és közben igazi, hamisítatlan videókat mutatnak alatta, minden fontos témára kitérve.

 

Egészség

The Game Changers

James Cameron új filmje, a The Game Changers, ami szó szerint összezúzza a tévhiteket, miszerint állati eredetű ételeket kell ennünk egy erős és kitartó test eléréshez.

Villák a kések felett (Forks over Knives)

A Forks over Knives az a film, ami segít elhelyezkedni az Earthlings okozta sokk után. Mit egyek, hogy fogom ezt túlélni állati eredetű étel bevitele nélkül? Ez a film tudományosan közelíti meg az egész növényi alapú táplálkozást. Rengeteg választ kap az ember a kérdéseire, ha a növényi alapú étrendtől meg van riadva, vagy csak nem ismeri. Ezen kívül szembesíti az embert a hús okozta halálesetekkel, bebizonyítja, hogy a húsfogyasztáshoz mennyi általános halálos betegség párosul.

Mi az Egészség? (What the Health?)

Mi az Egészség (What the Health) 2017-es dokumentumfilm, amely kritikát vet fel a hús és tejtermékek fogyasztásának egészségügyi hatásairól, és megkérdőjelezi a vezető egészségügyi és gyógyszerészeti szervezetek gyakorlatát. Elsődleges célja a növényi étrend támogatása.
 

Környezetvédelem

Cowspiracy: A fenntarthatósági titok

Az Earthlings és a Forks Over Knives valamint a What the Health bemutatta az állathasználat etikai és egészségügyi árnyoldalát, ám az egyik legvitathatatlanabb érv a környezetvédelem. A Cowspiracy egy tényfeltáró film, ami hivatalos statisztikák felhasználásával mutatja be a haszonállat gazdálkodás környezetre gyakorolt végtelenül pusztító hatását. Mind az erdőirtásokért, az üvegházhatású gázok kibocsájtásáért, a víz és gabonakészletek elhasználásáért a mértéktelen hús és tejtermék fogyasztás tehető a legnagyobb mértékben felelőssé. Ha nem változtatunk életmódunkon, az globális katasztrófához vezet.

Földünk természeti erőforrásaival való gazdálkodást tekintve az állattartás sokkal nagyobb igényű, mint a vegan életmód. Rengeteg területet, ivóvizet, energiát használ valamint hatalmas mennyiségű károsanyagot bocsát ki.

Valójában minden általunk elfogyasztott étel rejtett környezeti költséggel jár, köztük a zöldségek és gyümölcsök is: szállítás, hűtés, üzemanyag a gazdálkodás során, valamint a növények és állatok metán kibocsátása mind hozzájárulnak a légköri üvegházgázok szaporodásához.

***

A World Watch 2004 júliusi-augusztusi számának szerkesztői azt a következtetést vonták le, hogy "az emberek állati hús iránti étvágya olyan hajtóerő, ami gyakorlatilag az emberiség jövőjét fenyegető környezeti ártalmak minden főbb fajtája mögött megtalálható: így az erdőirtás, a talajerózió, az édesvízkészlet és a a biodiverzitás csökkenése, a levegő- és vízszennyezés, az éghajlatváltozás, a társadalmi igazságtalanság, a közösségek destabilizálódása és a betegségek terjedése mögött is". Lee Hall, a Friends of Animals jogi vezetője tömörebben fogalmaz: "Tulajdonképpen minden nagy környezeti probléma mögött a tej és a hús áll".

***

Az állattenyésztés egységnyi testsúlyra nézve nagy mennyiségű takarmányt is igényel. 2003-ban Lucas Reijnders az Amszterdami Egyetemről, és Sam Soret a Loma Linda Egyetemről azt találták, hogy 1 kg-nyi fogyasztható marhahús fehérje előállítása több mint 10 kg-nyi növényi fehérjét igényel, mindazzal az üvegházgáz kibocsátással, ami a gabonatermesztéssel jár. Továbbá az állattartó gazdaságok sokféle hulladékot és szennyvizet termelnek, amik üvegházgáz kibocsátással járnak.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve Subak kiszámolta, hogy 1 kg marhahús előállítása egy hízlalóban, vagy iparszerű állattartó telepen egységnyi súlyra számítva 14,8 kg CO2-t termel, több mint 36-szor annyit, mint a spárgatermesztés során kibocsátott CO2-egyenérték mennyisége.

***

A Chicago-i Egyetem által készített New Yor Times-ban megjelent ábra. Itt van két 320 kalória körüli étel. A zöldségek és a rizs előállítása 16-szor kevesebb foszilis üzemanyag energiát igényel, mint a marhahús előállítása.

***

 

A kérdés összetettsége olyan részletességet igényel, ami túlmutat ennek a honlapnak a keretein.
Klímaváltozásról, globális felmelegedésről részletesebben: www.globalisfelmelegedes.info

A globális felmelegedés megállítása, visszafordítása korunk emberiségének egyik legfontosabb feladata. Mi köze ennek a vegetáriánus, vegán életmódhoz?

Klímavaltozs-vegetarianizmus

Az ENSZ FAO jelentése "Az állattartás hosszú árnyéka" 2006-ban azt állapította meg, hogy az állattenyésztés több üvegházhatáskeltő gázt termel, mint a szállító ipar, ha az általuk termelt CO2 mennyiségét hasonlítjuk össze. A tanulmány megjelenése óta egyre többen adtak hangot nézetüknek, hogy az állattartás szerepe a globális felmelegedésben lényegesen több az ott említett 18%-nál.

Ennek a témának járt végül utána a Világbank két kutatója, és alapos vizsgálódásuk eredményeként azt találták, hogy a klímaváltozás több mint feléért az állattartás okolható. A Világbank kutatóinak 2009. októberében megjelent tanulmánya szerint az állattartás hozzájárulása a klímaváltozáshoz legalább 51%! A kutatók a megoldást és annak gazdasági vonatkozásait is alaposan megvitatják.

Kimagasló személyek, tudósok, politikusok hirdetik a vegan életmód fontosságát a globális felmelegedés megoldásában. Néhány közülük: Al Gore, Gidon Eschel, Dr. Jane Goodall, Dr. James Hansen, Pamela Martin, Sir Paul McCartney, Chow Mei-ching, Jim Motavalli, Dr. Rajendra Pachauri, Lord Stern...

 

A kérdés összetettsége olyan részletességet igényel, ami túlmutat ennek a honlapnak a keretein.
Klímaváltozásról, globális felmelegedésről részletesebben: www.globalisfelmelegedes.info

Az állatvédelem és a növényi alapú étrend elválaszthatatlan egymástól. Állatok millióit tartja elképesztő kizsákmányolásban az emberiség. Haszonállat és házi kedvenc között a határ viszonylagos. A világ egyes részein pusztán tápláléknak tekintenek állatokat, amelyek másutt a lekedvesebb barátaink.

Kedves Látogató! A weboldalon cookie-kat(sütiket) használok, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Kérlek, engedélyezd a sütik használatát, vagy zárd be az oldalt!
Ok